Övningar på Algebra

( röd text för den svenska versionen )
( blå text för webbversionen på engelska )

Förenkla uttrycket

Exempel
Förenkla 2x + 4x - 2(x + 12)

Lösning:
Skriv i Inputfältet
Förenkla[2x + 4x - 2(x + 12)]
Simplify[2x + 4x - 2(x + 12)]

GeoGebra svarar med
g(x) = 4x - 24

Om detta inte var vad vi ville ha kanske detta ger svaret:
Skriv i Inputfältet
Expandera[2x + 4x - 2(x + 12)]
Expand[2x + 4x - 2(x + 12)]

GeoGebra svarar med
h(x) = 4x - 24

Om svaret inte var i faktorform, använd faktorisera.
Skriv i Inputfältet
Faktorisera[2x + 4x - 2(x + 12)]
Factor[2x + 4x - 2(x + 12)]

GeoGebra svarar med
h(x) = 4(x - 6)

Faktorisera x2 + 5x + 6
Skriv i Inputfältet
Faktorisera[x^2 + 5x + 6]
Factor[x^2 + 5x + 6]

GeoGebra svarar med f(x) = (x + 2)(x + 3)

1. Förenkla 3x - 12 - (4x + 3)
Lösning

2. Förenkla 3(2 - 4x) + 2(4x - 3)
Lösning

3. Förenkla 3x² - 12 + 2(x² + 3)
Lösning

4. Förenkla (x + 3)(x + 3)
Lösning

5. Expandera (x² - 9) / (x + 3)
Lösning

6. Expandera (x² - 9) * (x + 3)
Lösning

7. Förenkla (x² - 9) / (x - 3)
Lösning

8. Dela upp uttrycket (x² - 9) i faktorer
Lösning

9. Faktorisera uttrycket x² + 5x - 6
Lösning

10. Faktorisera uttrycket x² + x - 6
Lösning

11. Lös ekvationen x + 4x + 3 = 5
Lösning

12. Lös ekvationen x² + 5x = 0 med Rot[] Root[]
Lösning

13. Lös ekvationen x³ - 4x + 2 = 0 med Rot[] Root[]
Lösning

14. Lös ekvationen x³ - 4x = 2 med Rot[] Root[]
Lösning

upp