fysikA-övningar MaC-övningar bildfrån Fysik A Applet i Ma C

Webb-stöd

Webb-stöd i Matematik och Fysik. Stödet är i form av övningar, tester, animeringar och länkar till YouTubefilmer. Här följer en kort beskrivning av delarna.
home


cirkel-rod Övningar
Här finns övningar för kurser i matematik och fysik. Övningarna består av räkneuppgifter, frågor mm. som ska besvaras. Övningar av svårare karaktär finns i avsnitt markerade med + eller + +. Webbsidorna är interaktiva och ger omedelbart respons på svaret. Vill du få hjälp med lösningarna kan webbsidan ge dig ledtrådar eller visa lösningar.
Filmer från YouTube finns i övningsmaterialet och då blir det lättare att komma åt en speciell film då den placeras i sitt sammanhang. Så leta efter film i övningarna.

cirkel-gron Tester
Det finns tester på avsnitt. Ett test innehåller frågor som man bara kan svara en gång på. Man får reda på om svaret är rätt eller för stort eller för litet. Hela tiden ger webbsidan information om antalet rätta svar av antalet avgivna svar. Även här finns hjälp till varje uppgift, men den är avsiktligt mycket kortfattad. Många av talen i uppgifterna genereras slumpmässigt så det blir nya tal att räkna med varje gång webbsidan laddas ner.

cirkel-bla YouTube filmer
Under denna rubrik finns länkar till bra filmer på YouTube som visar och förtydligar något moment i en kurs. Filmerna hittar du under respektive kurser.
Animeringar
Här finns många GeoGebra-applikationer att välja mellan. Dessa kan du använda för att öka förståelsen av ett visst begrepp i kursen. De är gjorda med GeoGebra och konstruktionerna kan modifieras av dig för att öka förståelsen av begreppet.

Allt som finns här är fritt att använda enskilt eller i undervisningen.

Nyheter

kalkylator Kursavsnitten har anpassats för mobiltelefoner med Internet.
En - miniräknare finns enkelt att tillgå från kurssidorna.
GeoGebra-filmer YouTube-filmer som visar hur man arbetar med GeoGebra.
Fysikens historia berättar om viktiga personer och händelser i fysikens och matematikens historia.
finns och man kommer åt den från Övningar i fysik eller från startsidan.
TEORI: När du trycker på denna länk som finns bland övningarna i de olika kurssidorna, länkas du till ett teoriavsnitt som beskriver och förklarar teorin som behövs för att lösa en eller flera av de efterföljande uppgifterna.
GeoGebra: En introduktion till Matematik med GeoGebra
Matematik: Länkar till många ma-filmer från YouTube finns.


FYSIK

Fysik A

Övningar i Fysik A
Du får frågor som du ska ge svar på. Webbsidan tolkar svaret och ger information tillbaka. Kan du inte svaret direkt kan du trycka på hjälplänken och få tips eller mer information om uppgiften, ofta fullständiga lösningar.

fysikövning
Innehåller avsnitt optik, krafter, kraftmoment, densitet, rörelse längs en bana, energi-arbete, värme, Coulombs lag, elektriska fält, elektriska kretsar, resistanser och blandade övningar.


Fysik 1

Övningar i Fysik 1
Du får frågor som du ska ge svar på. Webbsidan tolkar svaret och ger information tillbaka. Kan du inte svaret direkt kan du trycka på hjälplänken och få tips eller mer information om uppgiften, ofta fullständiga lösningar.

fysik1övning
Innehåller avsnitt enheter, värdesiffror, krafter, kraftmoment, densitet, rörelse längs en bana, energi-arbete, värme, klimat, gaser, Coulombs lag, elektriska kretsar, resistanser, rörelsemängd, relativitetsteori, kärnfysik och blandade övningar.


Animeringar i Fysik A / Fysik 1

Dessa är gjorda med GeoGebra

OPTIK
gå till övningar i Fysik A

reflexion(klicka på bilden för att öppna)
Reflexion i plan spegel av plan våg
Denna animering visar en plan våg som reflekteras mot en sned vägg. Infallsvinkeln mm. kan ändras.

bilder/ljusstralargeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Ljusstråle och 2 speglar
Visar hur en ljusstråle reflekteras mellan två flyttbara speglar.

bilder/positivlinsgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Strålgång Positiv lins
Visar hur ett parallellt strålknppe bryts av en positiv lins på fokalplanet. Strålar, brännvidd mm går att ändra.

bilder/kamerangeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kameran dess princip
Visar hur den fungerar. Lins och bländare är rörliga, liksom föremålet.

KRAFTER, ARBETE
gå till övningar i Fysik A

bilder/addingforcesgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftsammansättning två metoder
Visar hur krafter kan adderas med polygonmetoden och parallellogrammetoden.

bilder/kraftuppdelninggeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftuppdelning: tyngd hänger i snöre
Visar hur tyngdens motkraft delas upp i komposanter och hur storleken beror på snörets upphängning.

bilder/krafterlutandeplangeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftuppdelning på lutande plan
Visar hur tyngdkraften delas upp i komposanter på ett lutande plan.

bilder/mekanisktarbetegeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Mekaniskt arbete
Visar kraft * sträcka = mekaniskt arbete.

bilder/kraftmomentgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Sneda krafters kraftmoment
Visar hur man räknar ut kraftmoment för krafter som inte är vinkelräta mot momentarmen

bilder/momentlagengeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Momentlagen
Visar 3 krafter på en bräda och hur de varierar med angreppspunkten.

TRYCK, DENSITET
gå till övningar i Fysik A

bilder/hydraulprincipgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Hydraulik - hur en domkraft fungerar
Visar en enkel tvådimensionell hydraulpump.

bilder/hydraul3d.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Hydraulik - i 3D
Samma som ovan fast i tre dimensioner. Lyftkraften beror på tvärsnittsarean.


YouTube filmer Fysik A / Fysik 1

Lista med filmer Fysik A
Lista med filmer Fysik 1


Fysik B

Övningar i Fysik B
Du får frågor som du ska ge svar på. Webbsidan tolkar svaret och ger information tillbaka. Kan du inte svaret direkt kan du trycka på hjälplänken och få tips eller mer information om uppgiften, ofta fullständiga lösningar.

fysikB
Innehåller övningar på avsnitten Rörelsemängd, Vågor, Centralrörelser, Harmonisk svängning, Elektriska fält, Elektriska kretsar, Magnetism, Induktion, Ljus, Ljus och partiklar, Relativitetsteori, Atomfysik, Kärnfysik och blandade övningar.


Fysik 2

Övningar i Fysik 2
Du får frågor som du ska ge svar på. Webbsidan tolkar svaret och ger information tillbaka. Kan du inte svaret direkt kan du trycka på hjälplänken och få tips eller mer information om uppgiften, ofta fullständiga lösningar.

fysik2
Innehåller övningar på avsnitten Rörelser, Centralrörelser, vridmoment, Harmonisk svängning, Vågor, Magnetism, Induktion, Ljus, Vågor och partiklar, Relativitetsteori, Atomfysik och blandade övningar.


Animeringar i Fysik B / Fysik 2

Dessa är gjorda med GeoGebra

VÅGOR
gå till övningar i Fysik B

interferens(klicka på bilden för att öppna)
Interferens mellan två punktkällor
Visar hur två punktkällor skapar interferensmönster. Källornas avstånd kan varieras och buklinjer kan ritas in.

bilder/spegling.GIF(klicka på bilden för att öppna)
Reflexion av plan våg
Visar hur en plan våg reflekteras då den möter ett tätare medium. Infallsvinkeln kan varieras.

bilder/refractiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Brytning/Reflexion av plan våg
Visar hur en plan våg både reflekteras och bryts då den möter ett tätare medium. Brytningsindex kan varieras.

bilder/diffractiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
diffraktion av plana vågor
Visar hur en plan våg böjs då den passerar en öppning vars bredd kan varieras.

bilder/standingwavegeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Stående våg
Visar hur stående vågor uppkommer för transversella eller longitudinella vågor. Våglängd kan varieras liksom animeringshastigheten.

bilder/waterwavesgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Vattenvågor
Visar hur vattenvågor uppkommer av cirkulerande partiklar. många variationsmöjligheter finns.

bilder/dopplergeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Doppler-effekten
Visar hur ljudvågor från en rörlig ljudkälla komprimeras framför ljudkällan och expanderas efter ljudkällan. Ljudhastigheten går att ändra för att visa Dopplereffekten.

RÖRELSEMÄNGD
gå till övningar i Fysik B

bilder/stotgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Stöt i en dimension, elastisk och oelastisk
Visar hur två partiklar kolliderar på en linje. Elastisk eller oelastisk stöt kan simuleras. Hastigheter före och efter liksom energi redovisas.

stöt(klicka på bilden för att öppna)
Stöt i 2 dimensioner, elastisk stöt
Visar hur en elastisk stöt ser ut då stöten inte är central.

RÖRELSER
gå till övningar i Fysik B

bilder/snettkastgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Snett kast
Visar snett kast. Utgångshastighet, läge och vinkel kan varieras liksom tyngdaccelerationen.

bilder/centralmotiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Centralrörelse
Visar en kula som sitter fast i ett snöre vars längd kan ändras. Kulans massa och hastighet mm. kan ändras. Bifogas en artikel från Wikipedia om släggkastning.

bilder/centrifugalgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Vertikal centralrörelse med centrifugalkrafter
Visar hur hastighet, centrifugalkraft och resulterande kraft varierar med hastighet, radie, tyngdacceleration och massa.

bilder/coulombkraftgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Coulombkrafter
Visar krafterna mellan tre laddade partiklar som går att flytta och där laddningen kan ändras.

bilder/harmoniskgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Harmonisk svängning
Visar en partikel som hänger i en fjäder och svänger upp och ned.

bilder/matpendelgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Matematisk pendel
Visar en matematisk pendel och hur den svänger beroende på m, g, l


YouTube filmer Fysik B / Fysik 2

Lista med filmer


MATEMATIK

Matematik är uppdelat på de olika kurserna Matematik 1, Matematik A, Matematik B, Matematik C, Matematik D och Matematik E.


Matematik 1

Övningar i Matematik 1
Övningar som körs via webben. Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver tips eller mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion ofta med kompletta lösningar. Det finns filmer från YouTube insprängda bland uppgifterna och länkar till teoriavsnitt. De flesta avsnitten i Matematik 1 finns det övningar till.

matematik1
Innehåller: enheter, värdesiffror, formler, prioriteringsregler, aritmetik, algebra, bråk, ekvationer, potenser, olikheter, geometri, vektorer, trigonometri, procent mm, lån, förändringar, funktioner, sannolikheter, statistik och problemlösning.


Matematik 2

Övningar i Matematik 2
Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver tips eller mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion ofta med kompletta lösningar. Det finns filmer från YouTube insprängda bland uppgifterna och länkar till teoriavsnitt. De flesta avsnitten i Matematik 2 finns det övningar till.

matematik2
Innehåller: algebra, kvadreringsregler, funktioner, räta linjer, olikheter, ekvationssystem, andragradsekvationer, rotekvationer, logaritmer, Pythagoras sats och statistik.


Matematik 3

Övningar i Matematik 3
Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver tips eller mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion ofta med kompletta lösningar. Det finns filmer från YouTube insprängda bland uppgifterna och länkar till teoriavsnitt. De flesta avsnitten i Matematik 3 finns det övningar till.

matematik3
Innehåller: algebra, absolutbelopp, kvadreringsregler, enhetscirkeln, triangelsatser, förändringskvoter, derivering, tangenter, max-min problem, funktioner, ekvationer, primitiva funktioner, integraler, numeriska metoder och talföljder.


Matematik 4

Övningar i Matematik 4
Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver tips eller mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion ofta med kompletta lösningar. Det finns filmer från YouTube insprängda bland uppgifterna och länkar till teoriavsnitt. De flesta avsnitten i Matematik 4 finns det övningar till.

matematik4
Innehåller: komplexa tal, ekvationer, polynomdivision, trigonometriska kurvor, trigonometriska ekvationer, kedjeregeln, derivator, primitiva funktioner, integraler, diffekvationer.


Animeringar Ma 1

Dessa är gjorda med GeoGebra
Vill du lära dig hantera GeoGebra till matematikundervisningen: pröva kursen Matematik med GeoGebra

multiplikation(klicka på bilden för att öppna)
addera/multiplicera positiva och negativa tal
Visar hur addition och subtraktion med positiva och negativa tal kan representeras med pilar. Multiplikation som upprepad addition av pilar.

gradskiva(klicka på bilden för att öppna)
Mäta med gradskiva - öva
En konstruktion där man får använda en gradskiva för att mäta vinklar i figurer man själv får rita upp.

Pythagoras(klicka på bilden för att öppna)
Pythagoras sats - visa
Visar Pythagoras sats med kvadrater på sidorna. Sidornas kvadrater visas och man kan se att summan bara gäller då en vinkel är 90 grader. Triangelns punkter kan flyttas.


YouTube filmer Matematik 1

Lista med filmer

Matematik 5

Övningar i Ma 5
Övningar som körs via webben. Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion.

matematik5
Innehåller diffekvationer, partiell integration, rotationsvolymer, mängdlära, kombinatorik, kongruens, grafteori, talföljder, talbaser.


Matematik A

Övningar i Ma A
Övningar som körs via webben. Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion.

matematikA
Innehåller Aritmetik, Bråk, Formler, Algebra, Ekvationer, Procent, Funktioner, Geometri och Trigonometri. Nu finns en test på Aritmetik och Ekvationer också.


Animeringar Ma A

Dessa är gjorda med GeoGebra

multiplikation(klicka på bilden för att öppna)
addera/multiplicera positiva och negativa tal
Visar hur addition och subtraktion med positiva och negativa tal kan representeras med pilar. Multiplikation som upprepad addition av pilar.

gradskiva(klicka på bilden för att öppna)
Mäta med gradskiva - öva
En konstruktion där man får använda en gradskiva för att mäta vinklar i figurer man själv får rita upp.

Pythagoras(klicka på bilden för att öppna)
Pythagoras sats - visa
Visar Pythagoras sats med kvadrater på sidorna. Sidornas kvadrater visas och man kan se att summan bara gäller då en vinkel är 90 grader. Triangelns punkter kan flyttas.


YouTube filmer Matematik A

Lista med filmer


Matematik B

Övningar i Ma B.
Övningar som körs via webben. Dessa övningar har frågor du ska svara på. Webbsidan ger feedback på svaret. Om du behöver mera hjälp finns en särskild hjälpfunktion. GeoGebra finns integrerat i en del av Webbsidorna så att du kan rita funktioner, räta linjer mm, för att komma fram till svaret.

övningar ma B-3
Övningar på konjugatregeln och kvadreringsregeln och faktorisering och bryt ut. Lösning av ekvationssystem med både additionsmetoden och substitutionsmetoden.

övningar ma B
Övningar på Geometri, Algebra, Pythagoras sats, Funktioner, Andragradsekvationer, Sannolikhetslära, Statistik.
Övningarna innehåller hjälp som förklarar hur uppgifterna ska lösas om du inte kan det själv direkt.

Animeringar Ma B

Dessa är gjorda med GeoGebra

randvinkelsatsen(klicka på bilden för att öppna)
Randvinkelsatsen
Visar att randvinklarna är hälften av medelpunktsvinklarna. Genom att flytta randpunkten kan de olika bevisfallen demonstreras.

andragradsfunktion(klicka på bilden för att öppna)
Andragradsfunktionens graf - nollställen
Visar sambandet mellan nollställen, symmetrilinje, vertex och ekvationens rötter.


YouTube filmer Matematik B

Lista med filmer

Matematik C

Övningar i Ma C
Övningar som körs via webben. Man får direkt respons på svaren och hjälp ger ledtrådar eller lösningar på övningarna.

Övning Ma C
Innehåll: algebra, kvadreringsregler, talföljder, förändringskvoter, derivering, tangenter, max-minproblem, ekvationer, funktioner, logaritmer och blandade övningar.


Animeringar Ma C

derivatadefinition.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Derivata i en punkt - öva
Visar hur sekantens lutning närmar sig derivatans värde då punkt B närmar sig punkt A.


YouTube-filmer och Matematik C

Lista med filmer

Matematik D

Övningar i Ma D
Övningar som körs via webben. Man får direkt respons på svaren och hjälp ger ledtrådar eller lösningar på övningarna.

Övning Ma D
Innehåll: trigonometri, algebra, triangelsatserna, trigonometriska kurvor, kedjeregeln, derivata av produkt och kvot, primitiva funktioner, integraler, numeriska metoder mm.


Animeringar Ma D

enhetscirkeln(klicka på bilden för att öppna)
Enhetscirkeln
med två vinklar. Vinklarna kan animeras och visa lösningar till ekvationer. T.ex. ekvationen sin(x) = sin(2x)

sinusenehtscirkel(klicka på bilden för att öppna)
Sinuskurvan
eller cosinuskurvan tas fram från enhetscirkeln. Animeringen visar båda eller ena funktionen. Spåren kan stängas av och vinkelläget kan också varieras manuellt.

underkatalog/bilder/asinx.gif(klicka på bilden för att öppna)
a sin(x) + b cos(x)
Visar hur summan av sin(x) och cos(x) kan förklaras. Konstanterna a och b kan varieras. Man kan välja vilka kurvor som ska visas. Fasförskjutningen beräknas automatiskt.


YouTube-filmer och Matematik D

Lista på filmer


Matematik E

Övningar i Ma E
Övningar som körs via webben. Man får direkt respons på svaren och hjälp ger ledtrådar eller lösningar på övningarna.

Övning Ma E
Innehåll: komplexa tal, polär form, ekvationer, rotationsvolymer, integraler, diffekvationer mm.


YouTube-filmer och Matematik E

Lista med filmer


Matematik med GeoGebra

Med Matematik med GeoGebra kan du lära dig grunderna i hur du hanterar GeoGebra och skapa animeringar eller matematiska bilder.

underkatalog/bilder/geogebramini.jpg
Innehåll: Kursen ger dig verktyg att hantera algebra, funktioner, räta linjer, statistik, likformiga figurer, trigonometri, tabeller och punktmängder, derivator, integraler, sannolikheter, talföljder, komplexa tal, animeringar mm.


YouTube-filmer och GeoGebra

Lista med filmer


Externa länkar

GeoGebra färdiga exempel Här finns massor med animeringar.

Här är en film från YouTube som visar hur andragradsekvationer löses.
film hur man löser en andragradsekvation
Matteboken Förklaringar, filmer övningar från Ma A - Ma E
Nämnaren Nämnarens kängurusida
Matematik - Magnus Karlsson Applets så som riktningsfält, Eulers stegmetod, animerad enhetscirkel mm.
Isotopkarta periodiska systemet med alla isotopdata.


På återseende. Senaste uppdatering 2022-04-10. olleh.se
Kontakt: maila
mailadress
till början