bilder/logoolleh.gif

Filmer på YouTube Matematik 3

home
Algebra Förändringskvoter och derivata Max-och min-problem, tangenter mm. Logaritmer Funktioner Ekvationer Trigonometri Integraler Talföljder
upp