Innehåll Matematik D
home
Kursinnehåll
Filmer på YouTube
Trigonometri
Algebra C
Triangelsatserna
Trigonometriska kurvor
Trigonometriska ekvationer
Kedjeregeln
Derivator av kvot produkt
Primitiva funktioner
Integraler
Numeriska metoder
Animeringar