Hjälp till Övningar på Komplexa tal


fråga 1

Tips:
Addera realdelarna för sig och imaginärdelarna för sig.

Tillbaka

fråga 2

Tips:
Addera realdelarna för sig och imaginärdelarna för sig.

Tillbaka

fråga 3

Tips:
Ta bort parentesen och byt tecken.

Tillbaka

fråga 4

Tips:
Ta bort parentesen och byt tecken.

Tillbaka

fråga 5

Tips:
Addera realdelen för sig.

Tillbaka

fråga 6

Tips:
Multiplicera in 2:an i parentesen.

Tillbaka

fråga 7

Tips:
Konjugatregeln.

Tillbaka

Lösning:
Bläddra neråt
(a + i)*(a - i) = a² - i² = a² + 1
Tillbaka

fråga 8

Tips:
i · i = -1

Tillbaka

fråga 9

Tips:
Tänk på att i · i = -1

Tillbaka

fråga 10

Tips:
Tänk på att i² = -1

Tillbaka

fråga 11

Tips:
Multiplicera realdelarna med varandra och sedan imaginärdelarna med varandra, så får man den nya realdelen.

Tillbaka

fråga 12

Tips:
Imaginärdelen bildas av realdel1 · imaginärdel2 + imaginärdel1 · realdel2.

Tillbaka

fråga 13

Tips:
Dela varje term med 2.

Tillbaka

Lösning:
Bläddra neråt
(4 - 6i) / 2 = (4/2 - 6i/2) = (2 - 3i) = 2 - 3i
Tillbaka

fråga 14

Tips:
Förläng med konjugatuttrycket (1 + 2i).
bilder/solvekomplex.GIF

Tillbaka

fråga 15

Tips:
Förläng med (1 - i).

Tillbaka

Lösning:
Bläddra neråt
3+4i =
1+i
(3+4i)(1-i) =
(1+i)(1-i)
(3-4i²)+(3*(-i)+4i*1) =
1-i²
7+i =
2
3.5 + 0.5i
Tillbaka

fråga 16

Tips:
Förläng med konjugatuttrycket (2 - i).

Tillbaka

fråga 17

Tips:
Förläng med konjugatuttrycket. Multiplicera vertikalt för realdelen och korsvis för imaginärdelen.
bilder/solvekomplex.GIF

Tillbaka

fråga 18

Tips:
Förläng med nämnarens konjugatuttryck.

Tillbaka