Övningar på Komplexa tal

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Komplexa tal


Beräkna + i - ( - i)

svar =


hjälp


Beräkna ( - i) + ( + i)

svar =


hjälp


Beräkna (i) - (i)

svar =


hjälp


Beräkna (i)

svar =


hjälp


Beräkna (i)

svar =


hjälp


Beräkna ( + i) · 2

svar =


hjälp


Beräkna ( + i) · ( - i)

svar =


hjälp


Beräkna (i) · i
Skriv imaginära delen sist i svaret.

svar =


hjälp


Beräkna ( + i) · ( + i)

svar =


hjälp


Beräkna (

svar =


hjälp


Beräkna (i)

svar =


hjälp


Beräkna (i)

svar =


hjälp


Beräkna (4 - 6i) / 2

svar =


hjälp


Beräkna


1-2i

svar =


hjälp


Beräkna

3+4i
1+i

svar =


hjälp


Beräkna


2+i

svar =


hjälp


Beräkna

3+7i
1-2i

svar =


hjälp


Beräkna


svar =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se