Uppgifter i största/minsta värde i intervall

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/storstaminsta.jpg
En funktion är definierad i intervallet -2 ≤ x ≤ 2
Bestäm funktionens största och minsta värde.

minsta värdet =

Största värdet =


hjälp


bilder/x2-x3.jpg
Bestäm största och minsta värde för funktionen i intervallet
-1 ≤ x ≤ 2.

minsta värde =

störsa värde =


hjälp


Bestäm största och minsta värde för funktionen
f(x) = 4x - x² i intervallet 0 ≤ x ≤ 3.

minsta värdet

största värdet


hjälp


Bestäm största och minsta värde för funktionen
f(x) = x² - 5x + 6 i intervallet 0 ≤ x ≤ 3

minsta värdet

största värdet


hjälp


Bestäm största och minsta värde för funktionen
f(x) = x³ - 3x + 2 i intervallet -2 ≤ x ≤ 2

minsta värdet

största värdet


hjälp


Bestäm största och minsta värde för funktionen
f(x) = x³ - x² - x i intervallet -2 ≤ x ≤ 2

minsta värdet

största värdet


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se