Övningar på Trigonometri

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/sinustriangel.GIF
En rätvinklig triangel har sidorna a = 4 cm , b = 3 cm och hypotenusan c = 5 cm.

Bestäm tan(B).

tan(B) =


hjälp


bilder/sinustriangel.GIF
En rätvinklig triangel har sidorna a = 4 cm , b = 3 cm och hypotenusan c = 5 cm.

Bestäm B.
(svara med 2 värdesiffror).

B =
°

hjälp


bilder/sinustriangel.GIF
I den rätvinkliga triangeln ovan är sidorna a = 4 cm, b = 3 cm och c = 5 cm.
Bestäm sin(A).

sin(A) =


hjälp


bilder/sinustriangel.GIF
I den rätvinkliga triangeln ovan är sidorna a = 4 cm, b = 3 cm och c = 5 cm.
Bestäm A (svara med 2 värdesiffror).

A =
°

hjälp


bilder/cosinustriangel.GIF
Den rätvinkliga triangeln har sidan a = 3 cm, b = 4 cm och c = 5 cm.
Bestäm cos(B).

cos(B) =


hjälp


bilder/cosinustriangel.GIF
Den rätvinkliga triangeln har sidan a = 3 cm, b = 4 cm och c = 5 cm.
Bestäm B (svara med 2 värdesiffror).

B =
°

hjälp


bilder/tangenstriangel.GIF
En rätvinklig triangel har sidorna a = b = 5 cm.
Bestäm tan(A).

tan(A) =


hjälp


bilder/tangenstriangel.GIF
En rätvinklig triangel har sidorna a = b = 5 cm.
Bestäm A.

A =
°

hjälp


bilder/45-triangel.GIF
Triangeln är rätvinklig. Sidan a = sidan b = 12 cm.
Bestäm längden på sidan c. (svara med 2 värdesiffror)

c =
cm

hjälp


bilder/tangenstriangel.GIF
En rätvinklig triangel ABC har vinkeln C = 90°
Bestäm förhållandet sin(B) / cos(B)

Välj alternativ
b/a
a/b
b/c
a/chjälp


bilder/triangel12-13-5.GIF
En rätvinkllig triangel har sidorna 5 cm, 12 cm och 13 cm.

Bestäm triangelns minsta vinkel. (svara med 2 värdesiffror)

Minsta vinkeln =
°

hjälp


bilder/triangel12-13-5.GIF
En rätvinklig triangel har kateterna c =7 cm och a = 24 cm.

Bestäm triangelns minsta vinkel. (svara med 2 värdesiffror)

C =
°

hjälp


En triangel har sidorna cm, cm och cm.
Är triangeln rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


I en rätviklig triangel har de båda kateterna längderna 12 cm och 35 cm.
Bestäm längden av hypotenusan.

Hypotenusan =
cm

hjälp


bilder/triangel30deg.GIF
En rätvinklig triangel har hypotenusan = 13 cm och vinkeln vid hypotenusan är 30°.

Bestäm den kortare katetens längd.
(svara med 2 värdesiffror)

Kortare kateten =
cm

hjälp


bilder/triangel30deg.GIF
En rätvinklig triangel har hypotenusan = 13 cm och vinkeln vid hypotenusan är 30°.

Bestäm den längre katetens längd.
(svara med 2 värdesiffror)

Längre kateten
cm

hjälp


bilder/triangel-x-y.GIF
En triangel har en höjd h som delar basen i två delar, x och y. Sidan a = 12 cm, sidan b = 8.0 cm och höjden h = 6.5 cm.
Bestäm triangelns vänstra basvinkel. (svara med 2 värdesiffror)

Vänstra basvinkeln =
°

hjälp


En rätvinklig triangel har den korta kateten = 15 cm och vinkeln mellan kortare kateten och hypotenusan = 60°.
Hur lång är den andra kateten?
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
cm

hjälp


I en rätvinklig triangel är hypotenusan = 15 cm, den korta kateten = 7.5 cm. Vinkeln mellan dessa sidor = 60°.
Beräkna triangelns arean. (svara med 2 värdesiffror)

Arean =
cm²

hjälp


I en rätvinklig triangel är hypotenusan 25 cm och vinkeln mellan hypotenusan och den korta kateten = 73.7°.
Beräkna triangelns arean.

Arean =
cm²

hjälp


bilder/fyrtorn.GIF
Fyrtornet är 15 m högt och står på en klippa i skärgården. Från den lilla segelbåten mäter man upp vinklarna till tornets bas till 12° och till dess tak till 15°.
Hur hög är klippan fyrtornet står på?

Klippans höjd =
m

hjälp


bilder/triangel-30.GIF
I en triangel med basen b = 16 cm och sidan c = 14 cm bildar sidan c vinkeln A = 30° mot basen.

a) Hur stor är höjden?
b) Hur stor är triangelns area?

Höjden =
cm
Arean =
cm²

hjälp


I en liksidig triangel är basen 12.0 cm.
Beräkna triangelns area. (svara med 3 värdesiffror)

Arean =
cm²

hjälp


En likbent triangel har basen b = 12 cm och basvinklarna A och C = 30°.
Bestäm triangelns omkrets. (svara med 2 värdesiffror)

Omkrets =
cm

hjälp


bilder/cirkelitriangel.GIF
En cirkel är inskriven i en liksidig triangel med basen 15 cm. Cirkelns medelpunkt ligger på 1/3 av höjden i triangeln.
Hur stor radie har cirkeln? (svara med 2 värdesiffror)

Radien =
cm

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se