Animeringar med GeoGebra

home

Animeringar i Fysik A / Fysik 1

OPTIK
reflexion(klicka på bilden för att öppna)
Reflexion i plan spegel av plan våg
Denna animering visar en plan våg som reflekteras mot en sned vägg. Infallsvinkeln mm. kan ändras.

bilder/ljusstralargeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Ljusstråle och 2 speglar
Visar hur en ljusstråle reflekteras mellan två flyttbara speglar.

bilder/positivlinsgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Strålgång Positiv lins
Visar hur ett parallellt strålknppe bryts av en positiv lins på fokalplanet. Strålar, brännvidd mm går att ändra.

bilder/kamerangeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kameran dess princip
Visar hur den fungerar. Lins och bländare är rörliga, liksom föremålet.

KRAFTER, ARBETE
bilder/addingforcesgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftsammansättning två metoder
Visar hur krafter kan adderas med polygonmetoden och parallellogrammetoden.

bilder/kraftuppdelninggeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftuppdelning: tyngd hänger i snöre
Visar hur tyngdens motkraft delas upp i komposanter och hur storleken beror på snörets upphängning.

bilder/krafterlutandeplangeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Kraftuppdelning på lutande plan
Visar hur tyngdkraften delas upp i komposanter på ett lutande plan.

bilder/mekanisktarbetegeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Mekaniskt arbete
Visar kraft * sträcka = mekaniskt arbete.

bilder/kraftmomentgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Sneda krafters kraftmoment
Visar hur man räknar ut kraftmoment för krafter som inte är vinkelräta mot momentarmen

bilder/momentlagengeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Momentlagen
Visar 3 krafter på en bräda och hur de varierar med angreppspunkten.

TRYCK, DENSITET
bilder/hydraulprincipgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Hydraulik - hur en domkraft fungerar
Visar en enkel tvådimensionell hydraulpump.

bilder/hydraul3d.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Hydraulik - i 3D
Samma som ovan fast i tre dimensioner. Lyftkraften beror på tvärsnittsarean.
upp

Animeringar i Fysik B / Fysik 2

VÅGOR
interferens(klicka på bilden för att öppna)
Interferens mellan två punktkällor
Visar hur två punktkällor skapar interferensmönster. Källornas avstånd kan varieras och buklinjer kan ritas in.

bilder/spegling.GIF(klicka på bilden för att öppna)
Reflexion av plan våg
Visar hur en plan våg reflekteras då den möter ett tätare medium. Infallsvinkeln kan varieras.

bilder/refractiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Brytning/Reflexion av plan våg
Visar hur en plan våg både reflekteras och bryts då den möter ett tätare medium. Brytningsindex kan varieras.

bilder/diffractiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
diffraktion av plana vågor
Visar hur en plan våg böjs då den passerar en öppning vars bredd kan varieras.

bilder/standingwavegeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Stående våg
Visar hur stående vågor uppkommer för transversella eller longitudinella vågor. Våglängd kan varieras liksom animeringshastigheten.

bilder/waterwavesgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Vattenvågor
Visar hur vattenvågor uppkommer av cirkulerande partiklar. många variationsmöjligheter finns.

bilder/dopplergeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Doppler-effekten
Visar hur ljudvågor från en rörlig ljudkälla komprimeras framför ljudkällan och expanderas efter ljudkällan. Ljudhastigheten går att ändra för att visa Dopplereffekten.

RÖRELSEMÄNGD
bilder/stotgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Stöt i en dimension, elastisk och oelastisk
Visar hur två partiklar kolliderar på en linje. Elastisk eller oelastisk stöt kan simuleras. Hastigheter före och efter liksom energi redovisas.

stöt(klicka på bilden för att öppna)
Stöt i 2 dimensioner, elastisk stöt
Visar hur en elastisk stöt ser ut då stöten inte är central.

RÖRELSER
bilder/snettkastgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Snett kast
Visar snett kast. Utgångshastighet, läge och vinkel kan varieras liksom tyngdaccelerationen.

bilder/centralmotiongeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Centralrörelse
Visar en kula som sitter fast i ett snöre vars längd kan ändras. Kulans massa och hastighet mm. kan ändras. Bifogas en artikel från Wikipedia om släggkastning.

bilder/centrifugalgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Vertikal centralrörelse med centrifugalkrafter
Visar hur hastighet, centrifugalkraft och resulterande kraft varierar med hastighet, radie, tyngdacceleration och massa.

bilder/coulombkraftgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Coulombkrafter
Visar krafterna mellan tre laddade partiklar som går att flytta och där laddningen kan ändras.

bilder/magnet.png(klicka på bilden för att öppna)
Magnetfält
Visar i 3D hur magnetfältet går kring en stavmagnet.

bilder/magnet-field-3-currents.png(klicka på bilden för att öppna)
Magnetfält kring 3 strömförande ledare
Visar i 3D hur magnetfältet går kring 3 strömförande ledare.

bilder/Magnet-kraft.png(klicka på bilden för att öppna)
Kraften på ledare i Magnetfält
Visar i 3D hur kraften på en strömförande ledare i ett magnetfält är riktad.

bilder/harmoniskgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Harmonisk svängning Visar en partikel som hänger i en fjäder och svänger upp och ned.

bilder/matpendelgeo.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Matematisk pendel
Visar en matematisk pendel och hur den svänger beroende på m, g, l
upp

Animeringar Matematik 1

multiplikation(klicka på bilden för att öppna)
addera/multiplicera positiva och negativa tal
Visar hur addition och subtraktion med positiva och negativa tal kan representeras med pilar. Multiplikation som upprepad addition av pilar.

gradskiva(klicka på bilden för att öppna)
Mäta med gradskiva - öva
En konstruktion där man får använda en gradskiva för att mäta vinklar i figurer man själv får rita upp.

Pythagoras(klicka på bilden för att öppna)
Pythagoras sats - visa
Visar Pythagoras sats med kvadrater på sidorna. Sidornas kvadrater visas och man kan se att summan bara gäller då en vinkel är 90 grader. Triangelns punkter kan flyttas.
upp

Animeringar Matematik 2

randvinkelsatsen(klicka på bilden för att öppna)
Randvinkelsatsen
Visar att randvinklarna är hälften av medelpunktsvinklarna. Genom att flytta randpunkten kan de olika bevisfallen demonstreras.

andragradsfunktion(klicka på bilden för att öppna)
Andragradsfunktionens graf - nollställen
Visar sambandet mellan nollställen, symmetrilinje, vertex och ekvationens rötter.
bilder/andragradsroot.GIF(klicka på bilden för att öppna)
Andragradsekvationens rötter
Visar de reella rötterna till en andragradsekvation och om de reella rötterna saknas, visas de komplexa rötterna.
upp

Animeringar Matematik 3

derivatadefinition.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Derivata i en punkt
Visar hur sekantens lutning närmar sig derivatans värde då punkt B närmar sig punkt A. Ändra funktion genom att skriva in ny funktion i Inputfönstret. f(x)=x^2.
Punkt A kan flyttas.
upp

Animeringar Matematik 4

enhetscirkeln(klicka på bilden för att öppna)
Enhetscirkeln
med två vinklar. Vinklarna kan animeras och visa lösningar till ekvationer. T.ex. ekvationen sin(x) = sin(2x)

sinusenehtscirkel(klicka på bilden för att öppna)
Sinuskurvan
eller cosinuskurvan tas fram från enhetscirkeln. Animeringen visar båda eller ena funktionen. Spåren kan stängas av och vinkelläget kan också varieras manuellt.

underkatalog/bilder/asinx.gif(klicka på bilden för att öppna)
a sin(x) + b cos(x)
Visar hur summan av sin(x) och cos(x) kan förklaras. Konstanterna a och b kan varieras. Man kan välja vilka kurvor som ska visas. Fasförskjutningen beräknas automatiskt.
upp

Animeringar Matematik A

multiplikation(klicka på bilden för att öppna)
addera/multiplicera positiva och negativa tal
Visar hur addition och subtraktion med positiva och negativa tal kan representeras med pilar. Multiplikation som upprepad addition av pilar.

gradskiva(klicka på bilden för att öppna)
Mäta med gradskiva - öva
En konstruktion där man får använda en gradskiva för att mäta vinklar i figurer man själv får rita upp.

Pythagoras(klicka på bilden för att öppna)
Pythagoras sats - visa
Visar Pythagoras sats med kvadrater på sidorna. Sidornas kvadrater visas och man kan se att summan bara gäller då en vinkel är 90 grader. Triangelns punkter kan flyttas.
upp

Animeringar Matematik B

randvinkelsatsen(klicka på bilden för att öppna)
Randvinkelsatsen
Visar att randvinklarna är hälften av medelpunktsvinklarna. Genom att flytta randpunkten kan de olika bevisfallen demonstreras.

andragradsfunktion(klicka på bilden för att öppna)
Andragradsfunktionens graf - nollställen
Visar sambandet mellan nollställen, symmetrilinje, vertex och ekvationens rötter.
upp

Animeringar Matematik C

derivatadefinition.JPG(klicka på bilden för att öppna)
Derivata i en punkt
Visar hur sekantens lutning närmar sig derivatans värde då punkt B närmar sig punkt A. Ändra funktion genom att skriva in ny funktion i Inputfönstret. f(x)=x^2.
Punkt A kan flyttas.
upp

Animeringar Matematik D

enhetscirkeln(klicka på bilden för att öppna)
Enhetscirkeln
med två vinklar. Vinklarna kan animeras och visa lösningar till ekvationer. T.ex. ekvationen sin(x) = sin(2x)

sinusenehtscirkel(klicka på bilden för att öppna)
Sinuskurvan
eller cosinuskurvan tas fram från enhetscirkeln. Animeringen visar båda eller ena funktionen. Spåren kan stängas av och vinkelläget kan också varieras manuellt.

underkatalog/bilder/asinx.gif(klicka på bilden för att öppna)
a sin(x) + b cos(x)
Visar hur summan av sin(x) och cos(x) kan förklaras. Konstanterna a och b kan varieras. Man kan välja vilka kurvor som ska visas. Fasförskjutningen beräknas automatiskt.
upp

Animeringar Matematik E

bilder/andragradsroot.GIF(klicka på bilden för att öppna)
Andragradsekvationens rötter
Visar de reella rötterna till en andragradsekvation och om de reella rötterna saknas, visas de komplexa rötterna.
upp