Innehåll

Antikens Histora
Medeltidens Histora
1800-talets Historia
Modern Historia
Thales från Miletos
Pythagoras
Democritus
Aristoteles
Euclides
Archimedes
Hipparcus
Lucretius
Ptolemaios
Copernicus
Tyco Brahe
John Napier
Johannes Kepler
Galileo Galilei
René Descartes
Blaise Pascal
Robert Hooke
Isaac Newton
Gottfried Leibniz
Leonhard Euler
Charles de Coulomb
Luigi Galvani
Alessandro Volta
André Ampère
Georg Ohm
Michael Faraday
1803
Youngs dubbelspalt
1820
Örstedts försök
1820
Biot-Savarts lag
1862
Maxwells ekvationer
1887
Eterteorin
1895
Röntgenstrålar
1896
Radioaktivitet
1897
Elektronen - partikel
1900
Kvantisering av strålning
1904
Plumpuddingmodellen
1905
Fotoelektriska effekten
1905
Relativitetsteori
1909
Elektronens laddning
1911
Rutherfords atommodell
1913
Atomnummer och laddning
1913
Bohrs atommodell
1922
Comptonspridning
1924
Partikelvågor
1926
Schrödingers ekvation
1927
Osäkerhetsrelationen
1927
Pauliprincipen
1928
Diracs ekvationen
1928
Antipartiklar
1932
Neutronen upptäcks
1964
Kvarkar
home