Övningar på Funktioner

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home
Använd gärna kalkylatorn. Klicka på ovan.


Bestäm derivatan till funktionen
f(x) = x³ - 4x²

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till funktionen
f(x) = x - x2

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till funktionen
f(x) = x + x2

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till funktionen
f(x) = x - x3 +

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till funktionen
f(x) = x + x3 -

f '(x) =


hjälp


Bestäm nollställena till polynomet
f(x) = x² - 5x + 6

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp


Bestäm nollställena till polynomet
f(x) = x² + 5x - 6

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp


Faktorisera polynomet
f(x) = x² - x - 6

f(x) =


hjälp


Bestäm minsta nollstället till polynomet
f(x) = x³ + 9x² + 26x + 24

minsta nollstället =


hjälp


Bestäm största nollstället till funktionen
f(x) = x³ + 2x² - 3x

största nollstället =


hjälp


Bestäm ekvationen för tangenten till kurvan
f(x) = x² - 4x
i den punkt på kurvan vars x-koordinat är 3.

ekvationen är


hjälp


Funktionen f(x) = x² + 6x.
Bestäm x för den punkt på kurvan vars lutning k = 3.

x =


hjälp


Funktionen f(x) = x³ - 3x²
Bestäm funktionens extrempunkter.

Maximipunkten =

Minimipunkten =


hjälp


Funktionen f(x) = x³ + 3x.
Bestäm funktionens extrempunkter.

Extrempunkt


hjälp


Funktionen f(x) = x³ - ax²
Bestäm a så att funktionen får ett maximum för x = -2.

a =


hjälp


Funktionen f(x) = x³ - 3x
Bestäm funktionens minsta värde i intervallet 0 ≤ x ≤ 2.

Minsta värdet =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se