Övningar på Kvadreringsregler

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Förenkla följande uttryck:
(3 + 4x - x) + (5 + 2x2 - x2 )
(skriv upphöj till med '^')

svaret =


hjälp


Bryt ut x ur uttrycket:
3x2 - 4x

svaret =


hjälp


Bryt ut x2 ur uttrycket
4x3 - 5x2

(skriv x2 som x^2)

svar =


hjälp


Bryt ut så mycket som möjligt ur uttrycket
4x2 - 8x.

svar =


hjälp


Multiplicera ihop och förenkla:
(x + 3)(x - 3)

svaret


hjälp


Förenkla uttrycket.
(3x2 - 4x + 5) - ( 2x2 - 3x + 5 )

svaret =


hjälp


Multiplicera ihop och förenkla:
(x + 3)( x - 5)
(skriv upphöjt till med '^')

svaret =


hjälp


film
Använd kvadreringsregeln för att utveckla (x + 3)²

svar =


hjälp


Multilicera ihop parenteserna och förenkla:
x2 + (x + 2)(x - 2)

svar =


hjälp


Multiplicera ihop och förenkla:
(x + y)2 + (x - y)2.

svar =


hjälp


Multiplicera ihop och förenkla:
(x + y)2 - (x - y)2.

svar =


hjälp


Utveckla med kvadreringsregeln:
(2x + 4y)2.
(skriv upphöjt till med '^')

svar =


hjälp


Utveckla med kvadreringsregeln:
(3x - 5y)2.

svar =


hjälp


Faktorisera med hjälp av kvadreringsregeln:
x2 + 10x + 25.
Skriv svaret på formen (a+b)^2.

svar =


hjälp


Faktorisera med kvadreringsregeln:
x2 + 6x + 9.

svar =


hjälp


Faktorisera med kvadreringsregeln:
x2 + 4x + 4.

svar =


hjälp


Faktorisera med kvadreringsregeln:
x2 - 6x + 9.

svar =


hjälp


Förenkla:
3x2 - 2x(x + 3).

svar =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se