Matematik E

innehåll
Mål Betygskriterier

upp home

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall


Betygskriterier

upp

Kriterier för betyget Godkänt

Kriterier för betyget Väl godkänt

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Skolverket
upp