Uppgifter i Pythagoras

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


film
rat-triangel
En rätvinklig triangel har sidan a = 6 cm och sidan b = 8 cm. Hur lång är sidan c?

c =
cm

Hur stor arean har triangeln?
Arean =
cm2

hjälp


En rätvinklig triangel har hypotenusan = 25 cm . Den långa kateten är 20 cm. Hur lång är den korta kateten?

korta kateten =
cm

hjälp


rat-rodtriangel
En röd triangel har den långa sidan 49 cm och de båda kortare sidorna är 40 cm och 30 cm långa. Är triangeln rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


bla-triangel
Denna blå triangel har sidorna 45 cm, 35 cm och 57 cm. Är den rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


rektangel
En genväg går diagonalt genom en rektangulär park. Hur lång är genvägen då parken är 175 m lång och 100 m bred?
Svara med hela meter.

genvägen =
meter

hjälp


Beräkna omkrets och area av ett kvadratiskt grönområde med diagonalen 70.7 m.
Svara med hela meter respektive m2.

omkrets =
meter
area =
m2

hjälp


delad-triangel
Beräkna arean av den grå rätvinkliga triangeln där a = 16.0 cm och b = 12.0 cm.

arean =
cm2

hjälp


hus
Hur högt är husets tak om takets längd är 4.5 meter och huset är 6.0 meter brett?
Svara med en decimal.

h =
m

hjälp


delad-triangel
Beräkna längden av den okända sida i den grå triangeln. Sidan a = 16 cm och sidan b = 12 cm

okända sidan =
cm

hjälp


delad-triangel
Bestäm hela triangelns omkrets då a = 16 cm b = 12 cm och basen är 25 cm lång.

omkrets =
cm

hjälp


En triangel har sidorna 12 cm , 13 cm och 5 cm. Är triangeln rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


En triangel har sidorna 8 cm , 6 cm och 5 cm. Är triangeln rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


pythtriangel.jpg
En rätvinklig triangel har sina hörn i punkterna (2, 1), (6, 1) och (6, 4).
Hur lång är hypotenusan?

svar =
cm

hjälp


pythsträcka.jpg
En sträcka har sina hörn i punkterna (2, 1) och (5, 5).
Hur lång är sträckan?

svar =
cm

hjälp


pythlikent.jpg
Är denna triangel likbent?

Välj alternativ
ja
nejhjälp


En sträcka går från punkten (3, 5) till punkten (7, 2).
Hur lång är sträckan?

svar =
cm

hjälp


En sträcka går från punkten (-3, 4) till punkten (5, -2).
Hur lång är sträckan?

svar =
cm

hjälp


bilder/vattern.GIF
Det är 15 mil mellan Askersund på Vätterns norra strand och Jönköping i Vätterns södra ända. Om man spände ett rep som gick rakt genom vattnet från Askersund till Jönköping, hur långt under vattenytan skulle repet vara på mitten?
(jordens radie = 637 mil) (svara med 2 värdesiffror)

Djupet till repet =
km

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se