Övningar i algebra

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Algebra


Multiplicera in i parentesen 3(x+4).
Svara utan mellanslag.

3(x+4)=


hjälp


Förenkla uttrycket:
(4x + 4) + (8x - 12)

svar =


hjälp


Förenkla uttrycket:
2(2x - 5) - (8x + 12)

svar =


hjälp


Förenkla uttrycket:
5(2x + 4) - 2(3x - 5)

svar =


hjälp


Multiplicera in i parentesen 2x(3x - 4y).
Skriv upphöjt till med ^ t.ex. x^2

2x(3x - 4y)=


hjälp


Förenkla uttrycket:
3xy(3x + y - 4)

svar =


hjälp


Bryt ut x ur x² + 5xy.

x² + 5xy=


hjälp


Bryt ut så mycket som möjligt ur 24xy - 18xy²

24xy - 18xy² =


hjälp


Förenkla genom att multiplicera ihop parenteserna.
(x + 3)(x + 2)

(x + 3)(x + 2) =


hjälp


Utveckla dvs. skriv utan parenteser (x + 4)²

(x + 4)² =


hjälp


Utveckla dvs. skriv utan parenteser (x - 4)². Skriv upphöj till med '^'

(x - 4)² =


hjälp


Förenkla och skriv utan parentes (x + 3)(x - 3)
(skriv upphöjt till med ^)

(x + 3)(x - 3) =


hjälp


Förenkla (a + b)² - (a - b)²
(Skriv upphöjt till med ^)

(a + b)² - (a - b)² =


hjälp


bilder/agangerab.jpg
Använd rektangeln ovan för att beräkna a(a + b) och skriv utan parentes.

a(a + b)=


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se