Övningar på Algebra

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Multiplicera ihop parenteserna:
(x + 1)(x - 1)

svar =


hjälp

Multiplicera ihop parenteserna:
(x + 2)²

svar =


hjälp

Skriv som en summa av termer:
(2x + 2)(3x - 2)

svar =


hjälp

Faktorisera:
x² - 4x

svar =


hjälp

Faktorisera:
x² + 4x + 4

svar =


hjälp

Faktorisera:
x² - 25

svar =


hjälp

Faktorisera:
x³ - 4x² + 4x

svar =


hjälp

Förenkla:
x²-1
x+1
svar =


hjälp

Förenkla:
4x²-9
2x-3
svar =


hjälp

Förenkla:
4x³-9x
2x²+3x
svar =


hjälp

Förenkla:
2x²+4x+2
x+1
svar =


hjälp

Förenkla:
 9x³-16x  
9x²-24x+16
svar =


hjälp

Förenkla:
x²-4x+4
x²-2x
svar =


hjälp

Förenkla:
x(x³-16x)
x+4
svar =


hjälp

Förenkla uttrycket:
x²-9
3+x
svar =


hjälp

Förenkla uttrycket.
x²-16
4-x
svar =


hjälp

Förenkla uttrycket:
x²-4x+4
2-x
svar =


hjälp

Förenkla uttrycket:
x²-6x+9
3-x
svar =


hjälp

Förenkla uttrycket:
x²+6x+4
x+2
svar =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se