Övningar på andragradskurvor

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Till dessa uppgifter har man god hjälp av en grafritande kalkylator för att rita kurvor. Klicka på knappen ovan för att öppna ett nytt fönster med kalkylatorn.

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om andragradskurvor


En andragradskurva har definierats genom
y= x² - 5x +6
Ange en ekvation för symmetrilinjen.

x =

hjälp


Har kurvan y = x² + 5x + 6 ett maximum eller ett minimum?

Välj alternativ
maximum
minimum
Inget. kurvan är linjärhjälp


Har kurvan y = -x² + 5x + 6 ett maximum eller ett minimum?

Välj alternativ
maximum
minimum
Inget. kurvan är linjärhjälp


Var någonstans korsar kurvan y = x² + 5x - 6   y-axeln?

y =

hjälp


Vilka nollställen har kurvan y = x² + 5x ?

Det minsta är
det största är

hjälp


En andragradskurva har definierats genom
y= x² + 5x + 6
Ange en ekvation för symmetrilinjen.

x =

hjälp


En andragradskurva har definierats genom
y= x² + 5x +6
Bestäm minimipunktens koordinater. Skriv decimaltecken med (.) punkt.

punkten =

hjälp


En andragradskurva har definierats genom
y= x² + 2x + 2
Bestäm kurvans minsta värde.

minsta värdet =

hjälp


Lös ekvationen
x² + 2x - 3 = 0

minsta roten =
största roten =

hjälp


Lös ekvationen
x² - 3x = 0

minsta roten =
största roten =

hjälp


Lös ekvationen
2x² + 4x = 0

minsta roten =
största roten =

hjälp


Lös ekvationen
2x² = 4x

minsta roten =
största roten =

hjälp


Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se