Övningar på andragradsekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om andragradsekvationer


Det finns ekvationer av tre typer:
Typ 1 innehåller bara x²-term.
Typ 2 innehåller x²-term och x-term.
Typ 3 innehåller x²-term , x-term och konstantterm.

Ekvationer av typ1:

Lös ekvationen
x² = 9

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² = 36

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² - 25 = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² - 81 = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
5x² - 125 = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
5x² = 125

minsta roten =

största roten =


hjälp


Ekvationer av typ 2:

Lös ekvationen
x² - 4x = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² + 4x = 0

minsta roten

största roten


hjälp


Lös ekvationen
5x² + 20x = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen x² = 6x

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
3x² = 27x

minsta roten =

största roten =


hjälp


Ekvationer av typ 3:

Lös ekvationen
x² + 5x + 6 = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² - 5x + 6 = 0

minsta roten =

största roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² + 4x + 4 = 0

ena roten =

andra roten =


hjälp


Lös ekvationen
x² + 2x = 15

minsta roten =

största roten =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se