Övningar på derivata

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Till dessa uppgifter har man god hjälp av en grafritande kalkylator för att rita kurvor. Klicka på knappen ovan för att öppna ett nytt fönster med kalkylatorn.


Bestäm derivatan av f(x) = x2 + 2x

f '(x) =


hjälp


Beräkna derivatan av x3 - 4x +12

derivatan =


hjälp


Derivera funktionen f (x) = x3 - 3x2 + 4x - 1.

f '(x) =


hjälp


Derivera funktionen f (x) = x4 + 3x3 + 4x2 + x + 1.

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till polynomet p(x) = (x+2)2.

p'(x) =


hjälp


Derivera uttrycket f (x)
x² - 9
 x - 3

f '(x) =


hjälp


Bestäm derivatan av g(x)
x(x² - 25)
 (x + 5)

g'(x) =


hjälp


Bestäm derivatan till
x² + 5x + 6
     x + 2

derivatan =


hjälp


Derivera x + 5x.

Derivatan =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se