Övningar på derivering

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Derivera x5

svar =
x5
5x4
5x5
4x5hjälp


derivera f(x) = x6 + x3

svar =
6x5 + 3x2
6x5 + 3x
5x6 + 2x3
5x5 + 2x2hjälp


Derivera 5x8 + 4

svar =
5x7 + 4
5x7
40x7 + 4
40x7hjälp


Derivera x-2

svar =
-2x-1
x-1
-2x-3
2x-3hjälp


Derivera 5x2.5

svar =
7.5 x1.5
7.5 x2.5
12.5 x1.5
12.5 x2.5hjälp


Derivera x3 - 4x + 1

svar =
3x - 3
3x2 - 3
3x2 - 4
3x2 - 4xhjälp


Derivera e3x

svar =
3e3x
3e2x
e3x
e2xhjälp


f(x) = 5e4x
Bestäm f '(x)

svar =
4e4x
5e4x
20e3x
20e4xhjälp


Derivera 4e3x + x3

svar =
4e3x + 3x
4e3x + 3x2
12e3x + 3x
12e3x + 3x2hjälp


Derivera 23x

svar =
23x · ln(2)
63x · ln(2)
33x · ln(2)
3 · 23x · ln(2)hjälp


Bestäm derivatan till f(x) = 5·43x

svar =
15·43x· ln(3)
15·43x· ln(4)
15·43x· ln(12)
15·43x· ln(15)hjälp


Derivera 3·45x

svar =
3·45x · ln(4)
5·45x · ln(4)
12·45x · ln(4)
15·45x · ln(4)hjälp


Bestäm y' då y = x0.5

svar =
0.5·x-0.5
0.5·x1.5
0.5·x-1
1 / xhjälpDerivera √x

svar =
x
1 / √x
1 / 2√x
-1 / 2√xhjälp


Derivera 1/√x

svar =
-1/√x
-1/2√x
-1·x-1.5
-1/(2x√x)hjälp


f(x) = x²(x² + 1x)
bestäm f '(x)

svar =
4x3 + 3x2
2x(2x + 1) = 4x² + 2x
2x(2x + x) = 5x
2·(2x + 1)hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se