Övningar på Diffekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Diffekvationer


Lös diffekvationen
y' = x²

Välj alternativ
y = 2x
y = x3
y = 2x + C
y = x³/3 + Chjälp


Lös diffekvationen
y' = e2x

Välj alternativ
y = e2x + C
y = 2e2x + C
y = e2x/2 + C
y = e3x + Chjälp


Hitta en lösning till diffekvationen
y' = sin(x)

Välj alternativ
y = cos(x)
y = sin(x)
y = -cos(x)
y = -sin(x)hjälp


Lös diffekvationen
y' + 1y = 0

Välj alternativ
y = C·e-1x
y = C·e1x
y = C·e-2x
y = C·e2xhjälp


Lös diffekvationen
y + 2y' = 0

Välj alternativ
y = C · e-2x
y = C · e2x
y = C · e-0.5x
y = C · e0.5xhjälp


Lös diffekvationen
2y + y' = 0

Välj alternativ
y = C · e-0.5x
y = C · e0.5x
y = C · e-2x
y = C · e2xhjälp


Lös diffekvationen
3y + 6y' = 0

Välj alternativ
y = C · e-3x
y = C · e-2x
y = C · e-1x
y = C · e-0.5xhjälp


Lös diffekvationen
y = y'

Välj alternativ
y = C · e-2x
y = C · e-1x
y = C · e1x
y = C · e2xhjälp


Lös diffekvationen
y = 5y'

Välj alternativ
y = C · e-0.5x
y = C · e-0.2x
y = C · e0.2x
y = C · e0.5xhjälp


Lös diffekvationen
y' = 2x + 3

Välj alternativ
y = x² + 3
y = x² + 3x
y = x² + 3x + C
y = 2x² + 3x + Chjälp


Lös diffekvationen
y' = cos(x) + 5

Välj alternativ
y = -sin(x)
y = sin(x) + 5 + C
y = -sin(x) + 5x + C
y = sin(x) + 5x + Chjälp


Lös diffekvationen
y' + 10e2x = 0

Välj alternativ
y = 10e2x + C
y = 5e2x + C
y = -10e2x + C
y = -5e2x + Chjälp


Bestäm partikulärlösningen till diffekvationen
y' + 4y = 12

Välj alternativ
y = 4x + 3
y = 3x
y = 4x
y = 3hjälp


Lös diffekvationen
y' + y = 2x

Välj alternativ
y = C·e-x + C
y = C·e-x + 2x + C
y = C·e-x + 2x − 2 + C
y = C·e-x + 2x + 2 + Chjälp


Bestäm partikulärlösningen till diffekvationen
y' + 6y = x²

Välj alternativ
y = 1/6·x² - 1/18·x + 1/108
y = 1/6·x² + 1/18·x + 1/108
y = 1/6·x² - 1/18·x
y = 1/6·x² + 1/18·xhjälp


Bestäm en lösning till diffekvationen
y + 2y' = 0
som är sådan att y(0) = 2

Välj alternativ
y = 1·e-0.5x
y = 2·e-0.5x
y = 3·e-0.5x
y = 4·e-0.5xhjälp


Bestäm en lösning till diffekvationen
y' = cos(x)
som är sådan att y(π) = 2

Välj alternativ
y = sin(x)
y = sin(x) + 1
y = sin(x) + 2
y = sin(x) + 3hjälp


Bestäm en lösning till diffekvationen
y' + 5y = 2x + 4
där y(0) = 1

Välj alternativ
0.028·e-5x + 0.4x + 0.72
0.28·e-5x + 0.4x + 0.72
2.8·e-5x + 0.4x + 0.72
28·e-5x + 0.4x + 0.72hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se