Övningar på förändringskvoter

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


En funktion f(x) = x² + 3.
Bestäm
a) f(1)
b ) f(-2)

svar a) =

svar b) =


hjälp


Funktionen f(x) = 2x² + 5x.
Beräkna f(5) - f(3).

svar =


hjälp


Funktionen g(x) = 4x - x²
Beräkna g(2) - 2g(1)

svar =


hjälp


Funktionen f(x) = x² - 4
Förenkla f(2+h)

f(2 + h) =


hjälp


Funktionen f(x) = x².
Beräkna f(3 + h) - f(3)

f(3 + h) - f(3) =


hjälp


Funktionen f(x) = x²
Beräkna förändringskvoten

f(2+h)-f(2)
h

Förändringskvoten blir =


hjälp


bilder/differenskvot.GIF
Bilden visar funktionen f(x) = x².
Beräkna lutningen på den räta linjen som går genom punkterna (1, f(1)) och (1+h, f(1+h)) genom att teckna förändringskvoten

f(1+h)-f(1)
h

där h = 1

Förändringskvoten =


hjälp


Ett företag säljer datorer. Försäljningen framgår av nedanstående tabell.

Datorförsäljning
Månad Försäljning
Januari 105
Februari 126
Mars 151
April 181

Bestäm den genomsnittliga förändringen per månad från Januari till April.

Genomsnittliga förändringen =
datorer/månad (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


År 2001 blev det lag på att hundar i Sverige skall registreras. Sedan dess har antalet hundar i registret ökat för varje år. I tabellen nedan visas antalet registrerade hundar vid slutet av åren 2001-2006.

Hundar
År Antal hundar
2001 159 108
2002 221 560
2003 295 521
2004 338 203
2005 387 884
2006 452 676

Beräkna den genomsnittliga ökningen av antalet registrerade hundar per år mellan år 2001 och år 2006.
(NP ht09)

Genomsnittliga ökningen per år =
(svara med hela hundratal)

hjälp


bilder/kajsabergqvist.GIF
(bilden från NP MaC vt02)
Figuren visar Kajsa Bergqvists höjdhoppsresultat utomhus från år 1988 till år 2000.
Hur stor var den genomsnittliga förändringshastigheten för hennes resultat från 1988 till 2000 ?

Genomsnittlig förändringshastighet =
cm/år (svara med 2 värdesiffror)

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se