Övningar på Ekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Lös ekvationen
x² - 4x = 0

Välj alternativ
x = -2
x = 0
x = 2
x = 4hjälp


Lös ekvationen
x² = - 25

Välj alternativ
x = -5
x = -5i
x = 5
x = 5ihjälp


Lös ekvationen
x² - 8x + 25 = 0

Välj alternativ
x = 4 + 3i
x = 4 - 3i
x = -4 + 3i
x = -4 - 3ihjälp


Lös ekvationen
z² + 2z + 10 = 0

Välj alternativ
z = 1 + 3i
z = 1 - 3i
z = -1 + 3i
z = -1 - 3ihjälp


Lös ekvationen
z² - 6z + 18 = 0

Välj alternativ
z = 3 + 3i
z = -3 + 3i
z = 3 - 3i
z = -3 - 3ihjälp


Lös ekvationen
z³ = -8

Välj alternativ
2 (cos 60° + i sin 60°)
2 (cos 120° + i sin 120°)
2 (cos 180° + i sin 180°)
2 (cos 300° + i sin 300°)hjälp


Lös ekvationen
z² + 2iz + 15 = 0

Välj alternativ
z = -5i
z = -3i
z = 0
z = 3ihjälp


Lös ekvationen
z² - 4iz - 13 = 0

Välj alternativ
z = -3 - 2i
z = -3 + 2i
z = 3 - 2i
z = 3 + 2ihjälp


Lös ekvationen
z5 = 1+ i √3

Välj alternativ
z = 52 (cos(12° + n · 72°) + i sin(12° + n · 72°) )
z = 52 (cos(15° + n · 72°) + i sin(15° + n · 72°) )
z = 52 (cos(20° + n · 72°) + i sin(20° + n · 72°) )
z = 52 (cos(30° + n · 72°) + i sin(30° + n · 72°) )hjälp


Bestäm det reella talet a så att

1+2i
1-ai

blir reellt.

svar a =


hjälp


Bestäm z så att

z + 2z = 3 + 5i

svar z =


hjälp


Lös ekvationen

z + 2z = 3 + 4i

svar z =


hjälp


Lös ekvationen
z + 2i = 4 - 3iz

svar z =


hjälp


Lös ekvationen
ez = -8
(Skriv iπ med ipi)

svar z =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se