Övningar på ekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Lös ekvationen
x3 = 8

x =


hjälp


Lös ekvationen:
2x³ = 25
(svara med 3 värdesiffror)

x =


hjälp


Lös ekvationen:
5x5 + 100 = 725.
(svara med 3 värdesiffror)

x =


hjälp


Johan satte in 3000 kr på ett bankkonto för 10 år sedan. Idag är dessa pengar värda 5000 kr.
Vilken årlig räntesats motsvaras detta av? (svara med 2 värdesiffror)

räntesatsen =
%

hjälp


bilder/blabil.jpg
En ny bil är värd 400 000 kr. Efter 5 år är den bara värd 200 000 kr.
Hur stor är den procentuella årliga värdeminskningen?
(svara med 3 värdesiffror)

värdeminskningen är
% per år

hjälp


Befolkningen i en medelstor stad är 50 000 invånare år 2009. Den årliga befolkningstillväxten är 1.5%.
Hur stor är befolkningen år 2015?
(svara med 2 värdesiffror)

Befolkningen år 2015 är
invånare

hjälp


Befolkningen 1995 i en annan svensk småstad
var 40 000 invånare.
2009 var befolkningen 45 000 invånare.
Vilken årlig procentuell tillväxt svarar detta mot?
(svara med 2 värdesiffror)

årliga procentuella ökningen var
%

hjälp


Lös ekvationen:
2x = 8

x =


hjälp


Lös ekvationen:
4·2x = 64

x =


hjälp


Lös ekvationen:
2·x3 + 14 = 68

x =


hjälp


Kalle har satt in 3000 kr på ett bankkonto som har räntesatsen = 3%.
Hur många hela år dröjer det innan beloppet har vuxit till ungefär 5000 kr?

Det dröjer
år

hjälp


En ny bil som är värd 250 000 kr sjunker i värde med 15% per år.
Hur lång tid tar det tills bilens värde bara är hälften av nyvärdet?
(svara med 2 värdesiffror)

Det dröjer
år

hjälp


Halveringstiden för ett radioaktiv preparat är 15 år, dvs det tar 15 år för den radioaktiva strålningen från preparatet att minska till hälften.
Hur lång tid tar det innan strålningen har sjunkit till 1/8 av ursprungsvärdet?

Det tar
år

hjälp


Lös ekvatonen:
e5x = 34
(svara med 2 värdesiffror)

x =


hjälp


Lös ekvationen:
ln(5x) = 4
(svara med 3 värdesiffror)

x =


hjälp


bilder/bromsandebil.jpg
Värdet V(x) på en bil ändras med tiden x enligt följande funktion:
V(x) = 300000 · e-0.223x kr.
a) Bestäm den årliga värdeminskningen i procent.
b) Hur mycket är bilen värd efter 5 år?

(svara med 2 värdesiffror)

Värdeminskningen =
% per år
Värdet efter 5 år =
kr

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se