Hjälp till Övningar i ekvationssystem


fråga 1

Tips:
Rita de båda räta linjerna. Bestäm skärningspunktens x-koordinat och y-koordinat.
Lösningen blir dessa värden.
x = 2
y = 0

Tillbaka

fråga 2

Tips:
Rita de båda räta linjerna. Bestäm skärningspunktens x-koordinat och y-koordinat.
Lösningen blir dessa värden.
x = -2
y = 0

Tillbaka

fråga 3

Tips:
Skriv om ekvationerna till k-form.
y = 5 - 2x
y = 3x - 5
Rita de båda räta linjerna. Bestäm skärningspunktens x-koordinat och y-koordinat.
Lösningen blir dessa värden.
x = 2
y = 1

Tillbaka
bilder/ekvsyst2.GIF
fråga 4

Tips:
Skriv om ekvationerna till k-form.
2y = 5 - x
3y = -2x + 8
som blir
y = 2.5 -0.5x
y = -2/3x + 8/3
Rita de båda räta linjerna. Bestäm skärningspunktens x-koordinat och y-koordinat.
Lösningen blir dessa värden.
x = 1
y = 2

Tillbaka

fråga 5

Tips:
Bestäm skärningspunkterna med koordinataxlarna. Sätt x = 0 (eller håll över x-termen med fingret.)
Första linjen blir
3y + 1 = 0
Sätt y = 0
2x + 1 = 0
som ger
y = -1/3 och x = -1/2
Sätt ut dessa punkter på axlarna och rita den räta linje som går genom punkterna.
Gör likadant för ekvation 2.

x = 2.5 och y = -5/3
Lösningen blir skärningspunktens koordinater

Tillbaka
bilder/ekvsyst6.GIF
fråga 6

Tips:
Bestäm skärningspunkterna med koordinataxlarna. Sätt x = 0 (eller håll över x-termen med fingret.)
Första linjen blir
-3y = -5
Sätt y = 0
2x = -5
som ger
y = 5/3 och x = -2.5
Sätt ut dessa punkter på axlarna och rita den räta linje som går genom punkterna.
Gör likadant för ekvation 2.

y = 2.5 och x = -5/3
Lösningen blir skärningspunktens koordinater

Tillbaka
bilder/ekvsyst5.GIF