Övningar på ekvationssystem

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Ekvationssystem


film
bracket.PNG y = 2x - 4
y = 2 - x
Lös ekvationssystemet grafiskt.

x =
y =

hjälp


Lös ekvationssystemet grafiskt.
bracket.PNG y = 2x + 4
y = 0

x =
y =

hjälp


Lös ekvationssystemet grafiskt:
bracket.PNG 2x + y = 5
3x - y = 5

x =
y =

hjälp


Lös ekvationssystemet grafiskt:
bracket.PNG x + 2y = 5
2x + 3y = 8

x =
y =

hjälp


Lös ekvationssystemet grafiskt:
bracket.PNG 2x + 3y + 1 = 0
-2x + 3y + 5 = 0

x =
y =

hjälp


Lös ekvationssystemet grafiskt:
bracket.PNG 2x - 3y = -5
3x - 2y + 5 = 0

x =
y =

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se