Övningar på ekvationssystem 2

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


film
Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGx + y = 5
x - y = 3

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG2x - 3y = 5
x + 3y = 7

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG-2x + 3y = 4
2x + y = 4

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG3x + 2y = 12
3x - y = 3

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG2x - 3y = 2
3x - 3y = 6

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG2x + 4 = 2y
3x + 2y = 19

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGy = 3x - 4
x + y = 8

x =

y =


hjälp


film
Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGx = 3 + y
x + 2y = 9

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGx + 2y = 3
x - y = 3

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGy = 3x - 4
x + y = 8

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGy = 2x + 3
3x + 2y = 20

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNGy = 3x - 4
2x - 3y = -9

x =

y =


hjälp


Lös ekvationssystemet:
bilder2/bracket.PNG4x + 5y = 22
6x + 3y = 24

x =

y =


hjälp


Kalle köper skruv och mutter. Muttern väger 5 gram och skruven väger 8 gram. Antalet muttrar och skruvar är tillsammmans 100 st. De väger ihop 611 gram.
Hur många skruvar och muttrar köper Kalle?

Antal muttrar =
st
Antal skruvar =
st

hjälp


Lisa säljer biljetter till en fotbollsmatch. En vuxenbiljett kostar 120 kr och en barnbiljett kostar 70 kr. Efter ett tag har Lisa fått in 10480 kr.
Hur många biljetter har Lisa sålt av vardera slaget då hon sålt 109 biljetter totalt?

Antalet vuxenbiljetter =
st
Antalet barnbiljettter =
st

hjälp


En bonde har höns och får på sin gård. Han har 100 djur totalt. För att se att alla djuren är hemma brukar han räkna benen på dem. Vid en räkning fick han ihop 276 ben.
Hur många höns och hur många får har bonden?

Antalet höns =
st
Antalet får =
st

hjälp


Bestäm värdet på konstanten a så att ekvationssystemet
bilder2/bracket.PNG2x + ay = 13
x + y = 5
får en lösning för y = 3.

svar: a =


hjälp


Bestäm a och b så att ekvationssystemet har lösningen
bilder2/bracket.PNGx = 3
y = -2

bilder2/bracket.PNGbx + ay = 11
ax - y = -10

a =

b =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se