Övningar på elektriska fält

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Elektriska fält


Två lika laddade partiklar befinner sig på avståndet 1.0 m från varandra. De påverkar varandra med kraften 1 N.

a) Hur ändras kraftens storlek om avståndet mellan dem blir dubbelt så stort?
b) Hur ändras kraftens storlek om båda laddningarna får dubbelt så stor laddning och avståndet är oförändrat?

Kraften blir
N
Kraften blir
N

hjälp


En positivt laddad partikel med laddning Q1 = 1.0 nC befinner sig 1.0 m från en negativt laddad partikel med laddning Q2 = - 1.0 mC.
Hur stor kraft verkar mellan laddningarna?
(svara med 2 värdesiffror)

Kraften är....Välj alternativ
repulsiv
attraktivKraften =
mN

hjälp


En negativt laddad partikel har laddningen Q = -1.5 nC.
Hur stor är den elektriska fältstyrkan 2.0 m från laddningen?
(svara med 2 värdesiffror)

Fältstyrkan =
N/C

hjälp


bilder/Coulombkraft1.JPG
Två laddningar befinner sig som figuren visar. Den röda laddningen har Q1 = -1.0 mC medan den gröna laddningen har Q2 = + 1.0 mC.
Beräkna den elektriska fältstyrkan i punkten p.
(svara med 3 värdesiffror)

Fältstyrkan =
MN/C

hjälp


En elektron accelereras av spänningen 3 volt.
a) Hur stor rörelseenergi har den sedan fått?
b) Hur stor hastighet svarar detta mot?
(svara med 3 värdesiffror)

Rörelseenergin =
aJ
Hastigheten =
Mm/s

hjälp


bilder/tvaplattor.JPG
Två plattor med inbördes avståndet 5.0 cm har kopplats till en spänningskälla på 25 volt.
Hur stor är fältstyrkan mellan plattorna?

Fältstyrkan =
V/m

hjälp


En elektron befinner sig på potentialen V = 0 volt. Den flyttas till potentialen V = -12 volt.
Hur mycket har elektronens lägesenergi ändrats?
(svara med 2 värdesiffror)

Lägesenergin ökar med
aJ

hjälp


Den elektriska fältstyrkan mellan två plattor är 400 V/m. Spänningen mellan plattorna är 10 volt.
Hur stort är avståndet mellan plattorna?
(svara med 2 värdesiffror)

Avståndet =
cm

hjälp


bilder/laddningifalt2.JPG
En laddning Q = 3.0 nC befinner sig i ett elektriskt fält mellan två plattor. Spänningen mellan plattorna är 25 volt och avståndet mellan plattorna är 5.0 cm.
Hur stor är den elektriska kraften på laddningen?

Kraften =
μN

hjälp


bilder/laddningifalt.JPG
En liten laddad plastkula hålls svävande i ett elektriskt fält mellan två plattor. Avståndet mellan plattorna är 4.5 cm och spänningen över plattorna är 5.3 volt. Kulan är laddad med 2 negativa elementarladdningar.
Hur stor massa har plastkulan? (svara med 2 värdesiffror)

Kulans massa =
fg

hjälp


bilder/laddningifalt.JPG
Vid ett experiment enligt Millikan svävar en oljedroppe i ett elektiskt fält. Avståndet mellan plattorna är 6.0 mm. Spänningen mellan plattorna är 375 volt. Oljedroppens massa kan beräknas till 2.0·10-15 kg.
(svara med 2 värdesiffror)

a) Hur stor laddning har oljedroppen?
b) Hur många elektronladdningar svarar detta mot?

Laddningen =
aC
Antal elektronladdningar=
st

hjälp


Två plattor är laddade. Den elektriska fältstyrkan mellan plattorna = 400V/m. Avståndet mellan plattorna är 5.0 mm.
Hur stor är spänningen mellan plattorna?

Spänningen =
V

hjälp


För att flytta en laddning Q = 2.50 nC i ett homogent elektriskt fält från potentialen 0.00 V till potentialen 50.0 V åtgår energi E.
(svara med 3 värdesiffror)

Hur stor är denna energi?

Energin =
nJ

hjälp


För att flytta en laddning Q = 2.5 nC i ett homogent elektriskt fält med fältstyrkan E =500V/m sträckan d = 2.0 cm åtgår energi E.
Hur stor är denna energi?

Energin =
nJ

hjälp


bilder/elektronror.JPG
En elektron har just frigjorts från katoden i ett bildrör och accelereras av spänningen 500 V.
Vilken hastighet får elektronen?
(svara med 3 värdesiffror)

Hastigheten =
Mm/s

hjälp


bilder/elektronifalt.JPG
En elektron har hastigheten 5.0 Mm/s och kommer in i ett 10 cm brett elektriskt fält med fältstyrkan 400V/m riktad enligt figuren. Elektronen avböjs av det elektriska fältet.
(svara med 2 värdesiffror)

a) Vilken hastighet neråt får elektronen?
b) Vilken avböjningsvinkel får elektronbanan?

Hastighet neråt =
Mm/s
Avböjningsvinkel =
grader

hjälp


bilder/punktladdning.JPG
Fältstyrkan alldeles utanför en laddad kula med radien 1.2 cm är precis på bristningsgränsen för vad luft tål utan att bli elektriskt ledande. Kulans laddning är 48 nAs.
Hur stor är fältstyrkan?

Fältstyrkan =
MV/m

hjälp


bilder/sparkplug.GIF
För att få en gnista i ett tändstift har man en tändspole som ger korta spänningspulser på 4000 volt till tändstiftets elektroder. Avståndet mellan elektroderna i tändstiftet är 0.8 mm.
Hur stort är det elektriska fältet mellan elektroderna i tändstiftet när spänningspulsen nått tändstiftet?

Elektriska fältet =
MV/m

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se