Övningar på elektriska kretsar

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om elkretsar

Repetera gärna avsnittet om Elkretsar i FysikA


bilder/resistorokand.JPG
Ett okänt motstånd kopplas i serie med ett 100 ohms motstånd till spänningen 10V enligt bilden. Potentialen i punkt B är 3.5V
Hur stor resistans har det okända motståndet?
(svara med 2 värdesiffror)

resistansen =
ohm

hjälp


bilder/potentialtremotstand.JPG
Bestäm potentialen i punkt A.

Potentialen =
V

hjälp


bilder/potentialtvabaterier.JPG
Bestäm potentialen i punkt A.
(svara med 2 värdesiffror)

Potentialen =
V

hjälp


bilder/potentialtvabaterier2.JPG
Bestäm strömmen genom R2.
(svara med 2 värdesiffror)

Strömmen =
mA

hjälp


Du har 2 kondensatorer som båda har kapacitansen 10 μF
Hur stor blir deras ersättningskapacitans om de

a) parallellkopplas ?
b) seriekopplas ?

a) Kapacitansen =
μF
b) Kapacitansen =
μF

hjälp


En kondensator med kapacitansen 100 μF är ansluten till en spänning på 25 Volt.
Hur stor laddning är lagrad i kondensatorn?
(svara med 2 värdesiffror)

Laddningen =
mAs

hjälp


En kondensator med kapacitansen 100μF är kopplad till spänningen 25 Volt.
Hur stor elektrisk energi finns lagrad i kondensatorn?
(svara med 2 värdesiffror)

Energin i kondensatorn =
mJ

hjälp


En kondensator har laddningen 2.5 mAs då den är kopplad till spänningen 25 Volt.
Hur stor energi finns lagrad i kondensatorn?
(svara med 2 värdesiffror)

Energin =
mJ

hjälp


En kondensator med kapacitansen 10mF är uppladdad till 25 volt. Den laddas ur genom ett motstånd tills spänningen över kondensatorn är 10 volt.
Hur stor laddning har kondensatorn förlorat?
(svara med 2 värdesiffror)

Laddningen =
mAs

hjälp


En kondensator med kapacitansen 10 mF är uppladdad till 25 volt. Den laddas ur helt genom en krets som drar 500μA.
Hur många sekunder tar urladdningen?

Tiden =
s

hjälp


En kondensator består av 2 parallella plattor med arean 1.0 m². Avståndet mellan plattorna är 1.0 mm och är fyllt med luft (εr=1.0006).
Hur stor är kondensatorns kapacitans?

Kapacitansen =
nF

hjälp


bilder/kondensator-serie.JPG
Två kondensatorer är seriekopplade till en spänningskälla på 10 volt.
Bestäm spänningen över vardera kondensatorn.

Spänningen över C1
V
Spänningen över C2
V

hjälp


bilder/kondensator.JPG
En kondensator är kopplad till en spänningskälla på 12 volt. Mellanrummet mellan kondensatorns plattor består av impregnerat papper med tjockleken 0.01 mm.
Hur stor elektrisk fältstyrka är det i kondensatorn mellan plattorna?

Fältstyrkan =
MV/m

hjälp


bilder/kondensator-uppladd.GIF
En kondensator laddas från en spänningskälla på 10 volt via ett motstånd R på 1.0 Mohm. Efter 1.0 sekunder är spänningen över motståndet 4.0 volt.
a) Hur stor är strömmen i kretsen just då?

Strömmen =
μA

b) Hur stor är spänningen över kondensatorn?
V

hjälp


bilder/kondensator-uppladd.GIF
En kondensator laddas från en spänningskälla på 10 volt via ett motstånd R på 1.0 Mohm. Efter 1.0 sekunder är spänningen över kondensatorn 4.0 volt.
Hur stor är strömmen i kretsen just då?

Strömmen =
μA

hjälp


bilder/kondensator-urladd.GIF
En kondensator laddas upp genom att strömbrytaren B sluts. Sedan öppnas brytare B igen och kondensatorn laddas ur genom motståndet R.
Spänningskällan U är på 10 volt. Motståndet R = 1.2 Mohm. Vid ett tillfälle vid urladdningen är spänningen över motståndet 6.0 volt.
Hur stor är strömmen i kretsen just då?

Strömmen =
μA

hjälp


bilder/kondensator-urladd.GIF
En kondensator med kapacitansen C = 1.5μF kopplas in ett ögonblick till spänningskällan med tryckströmbrytaren B. Den blir då så laddad att spänningen över kondensatorn blir 10 volt.
Kondensatorn laddas ur genom att laddningarna flyter som en ström genom resistorn R = 2.2Mohm. Spänningen u över kondensatorn beskrivs av funktionen
u = Uo·e(-t/RC)
Där Uo = 10 volt, t = urladdningstiden i sekunder, R = 2.2Mohm och C = 1.5μF.

Hur stor är spänningen över kondensatorn efter 5.0 sekunder?

Spänningen =
volt

hjälp


bilder/kondensator-urladdkurva.GIF
En kondensator laddas ur genom ett motstånd R på 1.0 Mohm. Bilden visar strömmen som funktion av tiden under urladdningen. Med hjälp av arean under kurvan kan man få fram kondensatorns kapacitans.
Bestäm kondensatorns kapacitans.

Kapacitansen =
μF

hjälp


bilder/kondensator-halfvalue.GIF
En kondensator laddas upp till 4.0 volt och laddas sedan ur genom ett motstånd med resistansen R = 1.2 Mohm. Urladdningen beskrivs av sambandet
u =Uo·e(-t/(RC))
På urladdningskurvan mäter man tiden då spänningen sjunkit till halva startvärdet. Tiden är t = 1.25 s.
Hur stor kapacitans har kondensatorn?

Kapacitansen =
μF

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se