Övningar på funktioner

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


f (x) = 2x + 3 är given.
Bestäm f (0)

f(0) =


Bestäm f (1)
f (1) =


hjälp


Givet är polynomet f (x) = x² - 5x
a) Vilket gradtal har f (x)?

b) Vilken är koefficienten framför x-termen?

a) gradtalet =

b) koefficienten =


hjälp


Polynomet g(x) = x² + 2x - 4.
a) Vad blir g(1)?
b) Vad blir g(3)?

a) g(1) =

b) g(3) =


hjälp


Lös ekvationen p(x) = 0 där p(x) = 2x - 4.

x =


hjälp


Utveckla polynomet f (x) = (x + 2)(x - 2).
(skriv x² som x^2)

f (x) =


hjälp


Bestäm nollställena till polynomet p(x) = x² - 5x + 6

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp


Bestäm nollställena till polynomet p(x) där
p(x) = x² - 6x + 5

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp


Utveckla polynomet f(x) = (x + 2)(x + 2).
(skriv x² som x^2)

f(x) =


hjälp


Utveckla polynomet f(x) = (2x + 2)²

f(x) =


hjälp


Utveckla polynomet g(x) = (3x - 5)²

g(x) =


hjälp


bilder/x2-kurva-1.jpg
Bestäm kurvans nollställen med hjälp av grafen.

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp


bilder/x2-kurva-2.jpg
Bestäm kurvans nollställen med hjälp av grafen.

minsta nollstället =

största nollstället =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


©olleh.se