Övningar på Geometri

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


triangel
Bilden visar en triangel. Bestäm triangelns vinkel A

A =
grader

hjälp


triangel
Bestäm vinkeln D i figuren.

D =
grader

hjälp


parallella linjer
Bestäm storleken av vinkel A.

vinkeln =
grader
hjälp


parallella linjer
Hur stor är vinkel B?

B =
grader

hjälp


trianglar
Trianglarna är likformiga. Bestäm längden av sidan x och sidan y.

x =
cm
y =
cm
hjälp


bågvinklar
Bestäm vinkel b om vinkel a är 57 grader.

b =
grader

Bestäm medelpunktsvinkeln M.
M =
grader

Om medelpunktsvinkeln M = 124 grader, hur stor är då vinkel a?
a =
grader

hjälp


bågvinkel2
Bestäm vinkel N. Vinkel a är 62 grader

N =
grader

Bestäm vinkel b.
b =
grader

hjälp


rätvinklig triangel
Sidan a = 5 cm, b = 7 cm. Bestäm sidan c. Svara med 1 decimal.

c =
cm

Bestäm sidan z. Svara med en decimal.
z =
cm

hjälp


rätvinklig triangel
Sidan a = 5 cm, b = 7 cm.
Bestäm sidan x och y. Svara med 1 decimal.

x =
cm

y =
cm

hjälp


fyrhörning
Bestäm fyrhörningens vinklar då vinkel a = 85 grader och M = 166 grader.

b =
grader
c =
grader
d =
grader

hjälp


triangel
I triangeln är a = 7 cm, b = 5 cm, c = 6 cm.
Hur stor är sträckan d? Svara med en decimal.

d =
cm

hjälp


triangel
I triangeln är a = 7 cm, b = 5 cm, f = 16 cm.
Hur stor är sträckan e? (svara med en decimal)

e =
cm

hjälp


triangel-x
Bestäm vinkeln x.

x =
grader

hjälp


cirkel-1
Bestäm vinkeln x.

x =
grader

hjälp


trianglar-2
Bestäm sidan x och y.
(svara med 1 decimal på b) )

x =
cm
y =
cm

hjälp


triangel-medx
Bestäm x.
(svara med 1 decimal.)

x =
grader

hjälp


randvinkel-2
Bestäm vinklarna x och y.

x =
grader
y =
grader

hjälp


rätvinkligtriangel
Bestäm sidan x.
(svara med 1 decimal.)

x =
cm

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se