Övningar på Integraler

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Beräkna integralen
1
∫ x dx
0
(svara i bråkform)

svar =


hjälp


Beräkna integralen
3
∫ x² dx
1
(svara med 2 värdesiffror)

svar =


hjälp


Beräkna integralen
7
∫ 3 dx
2

svar =


hjälp


Beräkna integralen
π
∫ sin(x) dx
0

svar =


hjälp


Beräkna integralen exakt
5
∫ e0.2x dx
0
(svara exakt)

svar =


hjälp


Beräkna integralen
5
∫ (x+2) dx
1

svar =


hjälp


Beräkna integralen

2
∫(x+2)2dx
0

(svara med 3 värdesiffror)

svar =


hjälp


Funktionen F(x) = 2x + 4 är primitiv funktion till f(x).
Beräkna integralen

 3
∫f(x)dx
-2

svar =


hjälp


En primitiv funktion till f(x) = ln(x) är F(x) = x·ln(x) - x. (kontrollera genom att derivera.)
Bestäm med hjälp av detta

2
∫ln(x)dx
1

(svara med 2 värdesiffror)

svar =


hjälp


Tabellen visar några funktionsvärden för primitiva funktionen F(x) till funktionen f(x)

Värdetabell för F(x)
x F(x)
3 5
4 7
5 9

Beräkna med hjälp av tabellen

5
∫f(x)dx
3

svar =


hjälp


bilder/integral-1+4x-x2.GIF
Det färgade området begränsas av linjerna x = 1, x = 4, x-axeln och
kurvan f(x) = 1 + 4x - x².
Beräkna områdets area.

Area =
areaenheter

hjälp


bilder/integral-4-x2.GIF
Kurvan är f(x) = 4 - x²
Beräkna arean av det färgade området.
(svara med 3 värdesiffror)

Arean =
areaenheter

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se