Övningar på derivering

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Bestäm derivatan av (x + 4)3

Välj alternativ
1(x + 4)2
2(x + 4)2
3(x + 4)2
4(x + 4)2hjälp


Bestäm derivatan av (x + 1)2

Välj alternativ
2x
2(x + 1)1
2(x + 1)2
2(x + 1)3hjälp


Bestäm derivatan av (2x + 5)3

Välj alternativ
1(2x + 5)2 · 2
2(2x + 5)2 · 2
3(2x + 5)2 · 2
4(2x + 5)2 · 2hjälp


Bestäm derivatan av (2x)3

Välj alternativ
3(2x)2 · 1
3(2x)2 · 2
3(2x)2 · 3
3(2x)2 · 4hjälp


Derivera (x + 3)1/2

Välj alternativ
0.5·(x + 3)1
0.5·(x + 3)1/2
0.5·(x + 3)-1/2
0.5·(x + 3)-1hjälp


Derivera uttrycket (x + 2)2 efter att ha utvecklat parentesen.

Välj alternativ
2x + 2
2x + 3
2x + 4
2x + 5hjälp


Bestäm derivatan av (1 + x³)2

Välj alternativ
2 · (1 + x³) · x²
2 · (1 + x³) · 3x²
2 · (1 + x³) · 2x³
2 · (1 + x³) · 3x³hjälp


Bestäm derivatan av (2x + x²)3

Välj alternativ
3 · (2 + 2x)2
3 · (2x +2x)2 · 2
3 · (2x + x²)2 · 2x
3 · (2x + x²)2 · (2 + 2x)hjälp


Bestäm derivatan av sin(2x)

välj alternativ
2 cos(x)
2 sin(x)
2 cos(2x)
2 sin(2x)hjälp


Bestäm derivatan av sin(x²)

Välj alternativ
cos(x²)
cos(x²) · 2
cos(x²) · 2x
cos(x²) · x²hjälp


Bestäm derivatan av 5 · cos(x²)

Välj alternativ
-5 · sin(x²) · 2x
5 · sin(x²) · 2x
-5 · sin(x²) · x²
5 · sin(x²) · x²hjälp


Bestäm derivatan av sin2(x) som också kan skrivas ( sin(x) )2

Välj alternativ
2 · sin(x) · sin(x)
2 · sin(x) · cos(x)
-2 · sin(x) · sin(x)
-2 · sin(x) · cos(x)hjälp


Bestäm derivatan av cos2(x)

Välj alternativ
2 · cos(x) · sin(x)
2 · cos(x) · cos(x)
-2 · cos(x) · sin(x)
-2 · cos(x) · cos(x)hjälp


Bestäm derivatan av 10 sin2(2x²)

Välja alternativ
20 sin(2x²) · cos(2x²) · 4x
20 sin(2x²) · cos(2x²) · 2x
20 sin(2x²) · cos(2x²) · x
20 sin(2x²) · cos(2x²)hjälp


Bestäm derivatan av 5 · e2x

Välj alternativ
5 · e2x
10 · e2x
5x · e2x
10x · e2xhjälp


Bestäm derivatan av 4 · e3x2 + 1

Välj alternativ
4 · e3x2 +1
4 · e3x2 +1 ·(3x² +1)
4 · e3x2 +1 ·(6x +1)
4 · e3x2 +1 · 6xhjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se