Test på kvadreringsregler

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

I TESTET får du bara en chans att svara på varje fråga. Svarar du fel får Du reda på svaret men du kan inte svara på samma fråga igen.


Utveckla (x + 1)²

svar =
x² + x + 1
x² + 2 x + 1
x² + 3x + 1
x² + 4x + 1hjälp


Utveckla (x + 2)²

svar =
x² + 2x + 4
x² + 3x + 4
x² + 4x + 4
x² + 5x + 4hjälp


Utveckla (x + 3)²

svar =
x² + 3x + 9
x² + 4x + 9
x² + 5x + 9
x² + 6x + 9hjälp


Utveckla (2x + 3)²

svar =
4x² + 6x + 9
4x² + 8x + 9
4x² + 12x + 9
4x² + 18x + 9hjälp


Utveckla (2x - 2)²

svar =
4x² - 4x + 4
4x² - 6x + 4
4x² - 8x + 4
4x² - 10x + 4hjälp


Utveckla (3x - 3)²

svar =
9x² + 9x + 9
9x² - 9x + 9
9x² + 18x + 9
9x² - 18x + 9hjälp


Utveckla (x + 3)(x - 3)

svar =
x² - 6x + 9
x² + 6x - 9
x² - 9
x² + 9hjälp


Utveckla (x - 5)(x + 5)

svar =
x² - 10x - 25
x² - 25
x² + 25
x² + 10x + 25hjälp


Utveckla (x + 2)(x - 3)

svar =
x² - x - 6
x² - 5x - 6
x² + x - 6
x² - x + 6hjälp


Utveckla (2x + 3)(2x - 3)

svar =
4x² + 12 x - 9
4x² - 9
4x² - 12 x - 9
4x² + 12 x + 9hjälp


Multiplicera in i parentesen x(x² - 4)

svar =
x³ - 8x + 16
x³ - 4x + 16
x³ - 4x
x³ - 4x²hjälp


Faktorisera (x² + 2x + 1)

svar =
(x + 1) ²
(x + 2) ²
(x - 1) ²
(x - 2) ²hjälp


Faktorisera x² + 4x + 4

svar =
(x + 4)²
(x + 2)²
(x + 1)²
(x - 4)²hjälp


Faktorisera (9x² - 6x + 1)

svar =
(3x + 1)(3x - 1)
(3x + 1)²
(3x - 1)²
x(9x - 6)hjälp


Faktorisera 4x² - 25

svar =
(2x + 5)(2x - 5)
(2x - 5)²
(2x + 5)²
(2x - 25)(2x + 1)hjälp


Faktorisera x² - 25x

svar =
(x + 5)(x - 5)
(x - 5)²
x(x - 5)
x(x - 25)hjälp


Faktorisera x³ - 9x

svar =
x(x - 3)²
(x² - 3)(x + 3)
x(x + 3)(x - 3)
x²(x - 9)hjälp


Faktorisera x³ + 4x² + 4x

svar =
x²(x + 4)
x(x + 4)(x - 4)
x(x + 2)²
(x² - 2)(x + 2)hjälp


Faktorisera x² + 5x + 6

svar=
(x + 2)(x + 3)
(x + 2)²
(x + 3)²
(x + 2.5)²hjälp


Vad ska stå i stället för frågetecken ?
x² + ?x + 9 = (x + 3)²

svar =
3
4
6
9hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se