Övningar på Räta linjer2

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


En rät linje går genom punkten (0, 5) och har lutningen k = 2.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


bilder/koordinatsystem.GIF
En rät linje går genom punken (1, 2) och har lutningen 1.
Bestäm linjens ekvation

Ekvationen är


hjälp


En rät linje går genom punkten (-2, -1) och har riktningskoefficienten = 2.
Bestäm linjens ekvation

Ekvationen är


hjälp


En rät linje går genom punkten (-2, 3) och har riktningskoefficienten = -2.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


En rät linje går genom punkten (-2, 4) och har riktningskoefficienten = -3.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


En rät linje går genom punkten (3, 4) och har lutningen = 2.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


En rät linje med lutningen 3 går genom punkten (5, 11).
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


En rät linje går genom punkten (20, -200) och har lutningen 40.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


bilder/linje1.JPG
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


bilder/linje2.JPG
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


bilder/linje3.JPG
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se