Övningar i Räta linjer +

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Bestäm a så att den räta linjen
y = 2x + 3 går genom punkten (a, 5).

a =


hjälp


Bestäm a så att den räta linjen
y = 3x + 5
går genom punkten (5, a).

a =


hjälp


Bestäm a så att den räta linjen
y = ax + 6
går genom punkten (5, a)

a =


hjälp


Bestäm a så att den räta linjen
y = 3x + a
går genom punkten (a , 5)

a =


hjälp


Bestäm a så att den räta linjen
y = ax + a
går genom punkten (a, 2a)

minsta värdet på a =

största värdet på a =


hjälp


En rät linje går genom punkten (a, a2) och har lutningen a.
Bestäm linjens ekvation.

Ekvationen är


hjälp


Vinkelräta linjer

Avgör om de två räta linjerna y = 2x + 3 och y = -2x + 4 är vinkelräta.

Välj alternativ
ja
nej
går inte att bestämmahjälp


En rät linje går genom punkterna (2, 3) och (5, 6).
En annan rät linje går genom punkterna (1, 3) och (2, 2).
Är linjerna vinkelräta mot varandra?

Välj alternativ
ja
nej
går inte att bestämmahjälp


En rät linje y = 2x + 1 går genom punkten (0, 1).
Bestäm ekvationen för en vinkelrät linje som också går genom (0, 1).

svara y =...


hjälp


bilder/triangel-rat.GIF
En triangeln har sina hörn i punkterna (1, 1) , (4, 2) och (2, -3)
Är triangeln rätvinklig?

Välj alternativ
ja
nej
går inte att bestämmahjälp


Bestäm a så att linjen y = ax + 2 är vinkelrät mot linjen y = x + 2

svar: a =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se