Övningar på Ljus

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Ljus


Ljus går genom glas med brytningsindex n = 1.5
Hur stor är ljusets hastighet i glaset.
(sätt ljushastigheten i luft till 300 Mm/s)

Hastigheten =
Mm/s

hjälp


En ljusstråle i luft träffar en vattenyta (n=1.33) och infallsvinkeln är 38°.
Hur stor blir brytningsvinkeln?

Brytningsvinkeln =
°

hjälp


En ljusstråle i luft faller in mot ett annat medium med infallsvinkeln 40.0°. Det andra mediets ljushastighet är 67 % av den i luft.
Hur stor blir brytningsvinkeln?

Brytningsvinkeln =
°

hjälp


bilder/kvicksilverspektra.gif
Ljus från en kvicksilverlampa skickas genom ett gitter med gitterkonstanten d = 1.6μm.
Hur stor blir avböjningsvinkel för den gröna linjen med våglängden 546.07nm i första ordningens spektra?

Avböjningsvinkeln =
°

hjälp


bilder/antireflexskikt.gif
Brytningsindex för ett antireflexmaterial är 1.3.
Hur tjockt ska ett antireflexskikt på en lins (n = 1.6) vara för att
grönt ljus med våglängd 550 nm inte ska reflekteras?

Skiktets tjocklek =
nm

hjälp


bilder/spektrum-2ordning.GIF
Fabian vill studera första och andra ordningens spektra från en glödlampa med hjälp av ett gitter. Dessa studeras på en 2.1 m bred skärm som är placerad 2.0 m framför gittret. Gittret har 300 ritsar/mm och det synliga ljuset våglängder ligger mellan 400 och 700 nm.
Får andra ordningens spektrum plats på skärmen? (NP vt05)

Välj alternativ
ja
nejhjälp


bilder/spektrometer.gif
För att bestämma våglängden hos det gröna ljuset från kvicksilver används en spektrometer och ett gitter med 611 linjer/mm. På spektrometern avläser man i första ordningens spektrum vinklarna 220.0° och 181.0°.
Vilken våglängd har det gröna ljuset?

Våglängden =
nm

hjälp


bilder/gitter-avbojning.gif
En ljusstråle med våglängden 500 nm avböjs 30 grader i första ordningens spektrum då den passerar genom att gitter.
Bestäm gittrets gitterkonstant d.

d =
μm

hjälp


bilder/tunns-skikt.gif
Ett hårstrå placeras på en glasskiva och en annan glasskiva läggs ovanpå. Då uppstår mörka och ljusa linjer i det reflekterade ljuset. Man kan räkna till 25 mörka linjer mellan glaskanten och hårstråt. Ljusets våglängd är 510 nm.
Bestäm hårstråets tjocklek.

svar =
μm

hjälp


Ett gitter med 597 linjer per mm används för att bestämma våglängden på det gula ljuset från en natriumlampa.
Avböjningsvinkeln för första ordningens spektrum blir 20.6°.
Vilken våglängd har det gula ljuset?

Våglängden =
nm

hjälp


En tunn oljehinna av terpentin ligger på en vattenpöl. Betraktar man oljehinnan rakt uppifrån ser den ut att skimra i grönt (λ = 510 nm).
Brytningsindex för terpentin = 1.47
Brytningsindex för vatten är 1.33

Hur tjock är oljehinnan?

Tjockleken =
nm

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se