Övningar på logaritmer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera formlerna om Logaritmer


Är lg(9) större eller mindre än 1?

Välj alternativ
större
mindrehjälp


Ange ett närmevärde till lg(80)

Välj alternativ
0.9
1.9
80
800hjälp


Lös ekvationen
lg(x) = 2

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
10lg(x) = 3

svar: x =


hjälp


Bestäm x:
lg(x2) = 4

svar: x =


hjälp


Bestäm x:
lg(10x) = 5

svar: x =


hjälp


Bestäm x:
lg(3) + lg(5) = lg(x)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
x - lg(20) = lg(5)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen:
2·lg(x) = 6

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen:
2·lg(x) + 3 = 7

svar: x =


hjälp


Bestäm x.
lg(x/3) = 2

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen:
lg(4x) = 3

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
lg(x+10) = 3

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
ln(x) = 5

svar: x =


hjälp


Bestäm x.
ln(2x) = ln(10)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen.
ln(2x) = ln(8) + ln(2)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
2·ln(3x) + ln(2) = ln(18)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen.
2·ln(x) = 5

svar: x =


hjälp


Surhetsgraden i en lösning mäts med pH där pH = -lg( [H + ] )
[H + ] = vätejonkoncentrationen i mol/l

Bestäm ph om [H + ] = 10-6 mol/l

pH =


hjälp


Bestäm [H + ] om pH = 12.

[H + ] =


hjälp


Signalnivån i en elektronisk krets mäts i dBu där dBu beräknas enligt formeln:
dBu = 20·log(U/0.775V) där U = uppmätta spänningen.

Bestäm signalnivån i dBu för en spänning på
a) 3.5V
b) 3.5 μV
(svara i hela dBu)

a) svar =
dBu
b) svar =
dBu

hjälp


Lös ekvationen
5x = 125

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
5x = 250
(svara med 2 värdesiffror)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
x5 = 125
(svara med 2 värdesiffror)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
5x + 10 = 100
(svara med 2 värdesiffror)

svar: x =


hjälp


Lös ekvationen
52x = 100
(svara med 2 värdesiffror)

svar: x =


hjälp


Bestäm x.
52x - 5x = 0

svar: x =


hjälp


Ett belopp växer med 10% per år. Hur lång tid tar det innan beloppet har fördubblats?
(svara med 2 värdesiffror)

Det tar
år

hjälp


Värdet på en bil minskar med 10% per år. Hur lång tid tar det innan bilen är värd 15% av inköpspriset?
(svara med 2 värdesiffror)

Det tar
år

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se