Övningar på rörelser

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^. Skriv decimaltecken med punkt (.)
home


Du åker i en bil som kör med 90 km/h rakt norrut och möter en annan bil som kör rakt söderut med 90 km/h.
Hur stor är hastigheten på den mötande bilen relativt bilen du åker i ?

Hastigheten =
km/h

hjälp


Du åker på en lång rak vägsträcka med hastigheten 90km/h och ser en långtradare som kör med 80km/h framför dig åt samma håll som du åker.
Hur stor hastighet relativt dig har långtradaren?

Relativa hastigheten =
km/h

hjälp


Du åker i en bil som kör 90km/h. Bakom dig närmar sig en bil som kör 110km/h.
Med vilken relativ hastighet passerar den bakomvarande bilen dig då den kör om?

Hastigheten =
km/h

hjälp


bilder/flodrodd.GIF
I en flod rinner vattnet med hastigheten 2m/s. Kalle ska ro över floden som är 100m bred. Kalle ror vinkelrätt över floden med farten 3m/s.

a) Hur långt nedströms landar Kalle på andra sidan floden?
b) Vilken hastighet har Kalle relativt marken?
(svara med 2 värdesiffror)

a) =
m nedströms
b) =
m/s

hjälp


Ett flygplan flyger mellan Paris och New York, en sträcka på 5839 km på 10 timmar om det är motvind. Återresan med samma vindhastighet och vindriktning tar 8 timmar.
Vilken hastighet har luften, dvs. hur mycket blåser det?

Vindens hastighet =
km/h (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En kula som väger 4.2 kg släpps från ett 55 m högt torn.

a) Hur lång tid tar det för kulan att falla till marken?
b) Vilken hastighet har den då?

Falltiden =
s (svara med 2 värdesiffror)
Hastigheten =
m/s (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En boll kastas rakt uppåt med hastigheten 15m/s.
Hur högt kommer den?

Höjden blir =
m (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En boll kastas rakt uppåt med hastigheten 25m/s.
Hur lång tid tar det innan bollen når banans högsta punkt?

Tiden =
s (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Ett tåg accelereras från stillastående till 25m/s med en konstant acceleration a = 0.1 m/s².

a) Hur lång tid tar accelerationen?
b) Hur lång är accelerationssträckan?
(svara med 2 värdesiffror)

a) tiden =
s
b) sträckan =
m

hjälp


En kula skjuts ut rakt uppåt från en demonstrationskanon på ett bord. Utgångshastigheten har mätts upp till 1.4m/s. Utgångsläget befinner sig 92cm över golvet.
Hur lång tid tar det innan kulan slår i golvet?
(svara med 2 värdesiffror)

Tiden =
s

hjälp


Kanonen i uppgift ovan används igen, men nu skjuter man horisontellt istället. utgångshastighet = 1.4m/s. Höjd över golvet = 0.92m.

a) Hur lång tid tar det för kulan att nå golvet?
b) Hur långt från skjutplatsen är nedslagspunkten?
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
s
svar =
m

hjälp


Världsrekordet i släggkastning är 86.74 meter (Jurij Sedych 1986). Antag att släggkastaren kastar så att utgångshastigheten bildar vinkeln 45° mot marken.
Hur långt blir ett kast med utgångshastigheten 25m/s?

Kastlängden =
m (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/golfhole.GIF
En golfboll ska puttas ned i hålet på greenen. Hålet har diametern 10.8 cm. Golfbollen har diametern 4.3 cm. Om bollens centrum befinner sig över marknivån när den slår i hålets motsatta sida kommer bollen att studsa över hålet.
Vilken är bollens största hastighet för att hamna i hålet?
(svara med 2 värdesiffror)

Största hastigheten =
m/s

hjälp


bilder/takhopp.GIF
En boll rullar nedför ett tak som lutar 20°. Takkanten befinner sig 5.0m över marken. Precis när bollen lämnar taket har den hastigheten 4.5m/s.
Hur långt från väggen slår bollen i marken?
(svara med 2 värdesiffror)

nedslagsplatsen =
m från väggen

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:

Välj nytt avsnitt uppe till höger
!
!!
©olleh.se