Övningar på rörelser i två dimensioner

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Du åker i en bil som kör med 90 km/h rakt norrut och möter en annan bil som kör rakt söderut med 90 km/h.
Hur stor är hastigheten på den mötande bilen relativt bilen du åker i ?

Hastigheten =
km/h

hjälp


Du åker på en lång rak vägsträcka med hastigheten 90 km/h och ser en långtradare som kör med 80 km/h framför dig åt samma håll som du åker.
Hur stor hastighet relativt dig har långtradaren?

Relativa hastigheten =
km/h

hjälp


Du åker i en bil som kör 90 km/h. Bakom dig närmar sig en bil som kör 110 km/h.
Med vilken relativ hastighet passerar den bakomvarande bilen dig då den kör om?

Hastigheten =
km/h

hjälp


bilder/flodrodd.GIF
I en flod rinner vattnet med hastigheten 2.0 m/s. Kalle ska ro över floden som är 102 m bred. Kalle ror vinkelrätt över floden med farten 3.0 m/s.

a) Hur långt nedströms landar Kalle på andra sidan floden?
b) Vilken hastighet har Kalle relativt marken?
(svara med 2 värdesiffror)

a) =
m nedströms
b) =
m/s

hjälp


bilder/flygplan2.GIF
Ett flygplan flyger genom luften med hastigheten 252 km/h. Det blåser kraftig sidvind med 20.0 m/s. Vinden blåser rakt från sidan.
Hur stor hastighet har flygplanet relativt marken? (svara med 2 värdesiffror)

svar =
m/s

hjälp


Ett flygplan flyger mellan Paris och New York, en sträcka på 5839 km på 10.0 timmar om det är motvind. Återresan med samma vindhastighet och vindriktning tar 8.0 timmar.
Vilken hastighet har luften, dvs. hur mycket blåser det?

Vindens hastighet =
km/h (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En boll kastas med hastigheten 10 m/s i en riktning 30° över horisonten.
Hur stor blir hastighetskomposanten rakt uppåt?

vy =
m/s

hjälp


En kula skjuts ut rakt uppåt från en demonstrationskanon på ett bord. Utgångshastigheten har mätts upp till 1.4 m/s. Utgångsläget befinner sig 92 cm över golvet.
Hur lång tid tar det innan kulan slår i golvet?
(svara med 2 värdesiffror)

Tiden =
s

hjälp


Kanonen i uppgift ovan används igen, men nu skjuter man horisontellt istället.
Utgångshastighet = 1.4 m/s. Höjd över golvet = 0.92 m.

a) Hur lång tid tar det för kulan att nå golvet?
b) Hur långt från skjutplatsen är nedslagspunkten mätt i x-led?
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
s
svar =
m

hjälp


Världsrekordet i släggkastning är 86.74 meter (Jurij Sedych 1986). Antag att släggkastaren kastar så att utgångshastigheten bildar vinkeln 45° mot marken.
Hur långt blir ett kast med utgångshastigheten 25 m/s?

Kastlängden =
m (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/golfhole.GIF
En golfboll ska puttas ned i hålet på greenen. Hålet har diametern 10.8 cm. Golfbollen har diametern 4.3 cm. Om bollens centrum befinner sig över marknivån när den slår i hålets motsatta sida kommer bollen att studsa över hålet.
Vilken är bollens största hastighet för att hamna i hålet?
(svara med 2 värdesiffror)

Största hastigheten =
m/s

hjälp


bilder/takhopp.GIF
En boll rullar nedför ett tak som lutar 20.0°. Takkanten befinner sig 5.0 m över marken. Precis när bollen lämnar taket har den hastigheten 4.5 m/s.
Hur långt från väggen slår bollen i marken?
(svara med 2 värdesiffror)

nedslagsplatsen =
m från väggen

hjälp


En positivt laddad partikel Q befinner sig i ett elektriskt fält E riktat neråt.
Vilken riktning får den elektriska kraften på partikeln?

Välj alternativ
nedåt.
uppåt.
kan inte bestämmas.hjälp


bilder/hastighet-efalt.GIF
En laddad partikel Q = 1.0 mC skjuts in i ett homogent elektriskt fält E med fältstyrkan 1500 V/m. Partikelns riktning mot det elektriska fältet är 60°.
Hur stor kraft verkar på partikeln i fältets riktning?

Kraften =
N

hjälp


bilder/hastighet-efalt.GIF
En kula med laddningen Q = 0.15 mC skjuts in i ett elektriskt fält med fältstyrkan E = 100 V/m. Kulans hastighet bildar vinkeln 60° mot fältriktningen och är v = 10.0 m/s. Det elektriska fältet är 10.0 cm brett.
Hur lång tid tar det för kulan att passera fältet? (svara med 2 värdesiffror)

Tiden =
sekunder

hjälp


En laddad partikel, med laddningen Q = +1.5 nC, skjuts in i ett vertikalt elektriskt fält. Partikelns hastighet v = 120 m/s. Elektriska fältstyrkan är 5500 V/m.
Hur mycket måste partikeln väga för att den ska gå rakt fram genom fältet, dvs. partikelns tyngd ska vara lika stor men motsatt riktad den elektriska kraften?

svar =
μg

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se