Övningar på Numeriska metoder

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Bestäm en lösning till ekvationen ex = 2 - x
Använd grafisk lösningsmetod.

svar x =
(svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Lös ekvationen sin(x) = 0.5 med hjälp av 'Intersection'
Svara med den minsta positiva lösningen och i hela grader.

svar x =
°

hjälp


Ekvationen x · ln(x) - 1 = 0 har en lösning i intervallet 1 < x < 3.
Använd intervallhalveringsmetoden för att bestämma ett mindre intervall för lösningen.

Välj alternativ
1.25 < x < 1.5
1.5 < x < 1.75
1.75 < x < 2
2 < x < 2.25hjälp


Ekvationen ex - 2 har en lösning i närheten av x = 1
Bestäm en bättre approximation till lösningen med Newtons metod och 3 iterationer.

Välj alternativ
x = 0.735758
x = 0.694042
x = 0.693147
x = 0.693146hjälp


Bestäm skärningspunkten mellan kurvorna f(x) = ln x och g(x) = x² - 4 som ligger nära x = 2.
(svara med 4 värdesiffror)

svar =


hjälp


bilder/integral2-4-x2.JPG
Beräkna integralen
2
∫ f(x) dx
1
Använd rektangelmetoden och ett intervall. (svara med 2 värdesiffror)

svar =


hjälp


bilder/trapetsmetod.GIF
Beräkna arean av det röda området med hjälp av trapetsmetoden och 2 intervall.
Ur figuren tar man funktionsvärdena.

svar =
ae

hjälp


bilder/trapet-4.GIF
Beräkna
2
∫ f(x) dx
0
med hjälp av trapetsformeln och 4 intervall.

svar =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se