Övningar på olikheter

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


x + 3 > 0 är givet.
Bestäm x

x >

hjälp


Lös olikheten
2x + 3 > 5

x >

hjälp


Lös olikheten:
x + 3 < 2x + 5

x >

hjälp


Lös olikheten p(x) > 0 där p(x) = 2x - 4.

x >

hjälp


Lös olikheten:
3(x + 2) > 0.
Förenkla polynomet ( multiplicera in i parentesen).

x >

hjälp


Lös olikheten p(x) < 0 där p(x) = x2 - 5x + 6.
(ledning: Bestäm nollställena till polynomet. skriv svaret som ett intervall t.ex. 4<x<6)

intervallet är

hjälp


Lös olikheten p(x) < -3 där
p(x) = x2 - 6x + 5.
(ledning: lös ekvationen x2 - 6x + 5 = -3. och undersök för olika värden på x var p(x) < -3)
Svara med ett intervall.

intervallet är

hjälp


Polynomet f(x) = (x + 2)(x + 2).
Polynomet g(x) = x + 4.
Lös olikheten g(x) > f(x).

intervallet är

hjälp


Lös olikheten:
2 - 2x > 5(x - 3) + 3.
Du måste själv skriva in olikhetstecknet.

x

hjälp


Ett företag A hyr ut cyklar. De har en fast avgift på 35 kr och en hyra per cykel på 25 kr per dag. Ett annat företag B har ingen fast avgift men tar 30 kr per dag.
Efter hur många dagar blir det billigare att hyra av företag A?

efter dagar

hjälp


Bilder/fxkorsargx.GIF
Det finns två funktioner f(x) och g(x).
f(x) = 2x - 1
g(x) = 3 - 2x
För vilka x är f(x) > g(x)?

f(x) > g(x) för

hjälp


Bilder/fx-gx.GIF
Funktionen f(x) = 3 - x.
Funktionen g(x) = 5 - 2x.
För vilka x är f(x) > g(x)?

f(x) > g(x) för

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se