Hjälp till Övningar på optik


fråga 1

Tips:
Infallsvinkel och reflexionsvinkel är lika stora.

Tillbaka
fråga 2

Tips:
Reflexionsvinkeln och infallsvinkeln mäts mot normalen.

Tillbaka
fråga 3

Tips:
Divergenta ljusknippen går isär, parallella ljusknippen går aldrig ihop eller isär och konvergenta ljusknippen går ihop.

Tillbaka
fråga 4

Tips:
Strålknippe som går ihop mot en punkt är konvergent och strålknippe som går ut från en punkt är divergent.

Tillbaka
fråga 5

Tips:
För att rita spegelbilden:
Drag normalen från föremålet genom spegeln. Sätt ut spegelbilden av föremålet på normalen lika långt bakom spegeln som föremålet ligger framför spegeln.

Tillbaka
fråga 6

Tips:
En ljusstråle som kommer från luft och ner i vatten bryts mot normalen.

Tillbaka
fråga 7

Tips:
Brytningslagen lyder 1·sin(i) = n·sin (b)
löser man ut sin(b) i ekvationen får man
sin(b) = sin(i) / n.
b = sin-1(svaret)

Tillbaka
fråga 8

Tips:
brytningslagen:
n1·sin(i) = n2·sin(b) ger
1,33·sin(i) = 1·sin(90)

som ger
i = sin-1(1·sin(90)/1,33)

Tillbaka
fråga 9

Tips:
konvex betyder 'växer'. På en konvex lins växer tjockleken mot mitten på linsen.

Tillbaka
fråga 10

Tips:
En stråle som går parallellt med huvudaxeln bryts i en positiv (konvex) lins så att den går genom focus.

Tillbaka
fråga 11

Tips:
Linsformeln 1/a + 1/b = 1/f
a = avståndet föremål-lins, b = avståndet lins-bildpunkt, f = brännvidd.

Tillbaka
fråga 12

Tips:
Stavar är ljuskänsliga och används att se med när det är mörkt.
tappar är känsliga för rött, grönt och blått. Med dem kan man se färger.
Iris eller regnbågshinnan används för att blända av ljuset så det inte blir för starkt.
I gula fläcken finns väldigt många tappar. Den används för att t.ex. läsa med.
Blinda fläcken har inga ljuskänsliga celler. Där går synnerven ut ur ögat.

Tillbaka
fråga 13

Tips:
strålar parallella med huvudaxeln speglas så att de går genom focus.
Strålar genom medelpunkten speglas så de går samma väg tillbaka.
där strålarna ser ut att komma ifrån är en virtuell bildpunkt.

Tillbaka
fråga 14

Tips:
I en konvex spegel är bilden virtuell och förminskad och närmre spegelytan än föremålet är.

Tillbaka
fråga 15

Tips:
Konvexa linser samlar ihop strålarna medan konkava linser sprider ut dem. Den närsynte behöver få strålarna lite utspridda innan de träffar ögat.
konvexkonkav.jpg

Tillbaka

fråga 16

Tips:
tvaaspeglar.jpg


Tillbaka

fråga 17

Tips:
I det tätare mediet bryts strålen mot normalen. Vid gränsytan kan strålen både brytas och reflekteras.

Tillbaka

fråga 18

Tips:
Brytningslagen:
nluft · sin( i ) = nglas · sin( b )
där nluft = l,00

1.0 · sin(30) = 1.6·sin(b).
Lös ut sin(b)
sin(b) = 1.0·sin(30)/1.6
b= sin-1(1.0·sin(30)/1.6)

Tillbaka

fråga 19

Tips:
Linsformeln
1/a + 1/b = 1/f

Tillbaka

Lösning:
Bläddra neråt
1/f = 1/a + 1/b
Med insatta värden.
1/f = 1/5 + 1/5 = 2/5
f = 1 / (2/5) = 2.5

Tillbaka

fråga 20

Tips:
Brytningslagen ger: n1 · sin (i) = n2 · sin(b).
Gränsvinkeln för totalreflexion är 90°. Sätt in i ekvationen:
1.50 · sin(i) = 1.0 · sin(90).
Lös ut sin(i):
sin(i) =1.0 · sin(90)/1.50.
Ta fram vinkeln. Använd sin-1( )
i = sin-1(1,0 · sin(90)/1.50)

Tillbaka

fråga 21

Tips:
Regnbågen uppstår då ljus av olika färg bryts olika mycket, sk. dispersion. Det infallande ljuset bryts i gränsytan mellan luft och vatten och totalreflekteras inne i vattnet. Därför finns regnbågen mitt emot solen och blir extra stor om solen står lågt.

Tillbaka

fråga 22

Tips:
Första infallsvinkeln är 30°.
Andra infallsvinkeln (när strålen ska lämna glaset) är brytningsvinkeln + 60°
Avböjningen är brytningsvinkeln - 30°
Rita figur och kolla.

Tillbaka