Övningar på Polär form

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Skriv talet z = √2 + i√2 på polär form.

Välj alternativ
2 (cos 45° + i sin 45°)
2 (cos 45° + i sin 45°)
2√2 (cos 45° + i sin 45°)
8(cos 45° + i sin 45°)hjälp


Skriv talet i på polär form.

Välj alternativ
1 (cos 90° + i sin 0°)
1 (cos 0° + i sin 90°)
1 (cos 90° - i sin 90°)
1 (cos 90° + i sin 90°)hjälp


Skriv talet 1 + i √3 på polär form.

Välj alternativ
2 ( cos 60° + i sin 60°)
2 ( cos 30° + i sin 30°)
2 ( cos 30° + i sin 60°)
2 ( cos 60° + i sin 30°)hjälp


Skriv talet 1 - i √3 på polär form.

Välj alternativ
2 (cos 60° + i sn 60°)
2 (cos 300° + i sin 300°)
2 (cos 30° + i sin 30°)
2 (cos 300° - i sin 300°)hjälp


Skriv talet z = 4 - 3i på polär form.

Välj alternativ
5 (cos 53° - i sin 53°)
5 (cos -37° + i sin 37°)
5 (cos 323° + i sin 323°)
5 (cos -37° - i sin 37°)hjälp


Skriv z = -3 - 4i på polär form.

Välj alternativ
5 ( cos 53° + i sin 53°)
5 ( cos 127° + i sin 127°)
5 ( cos 233° + i sin 233°)
5 ( cos 307° + i sin 307°)hjälp


Skriv talet z = 5 (cos 53° + i sin 53°) på rektangulär form.

Välj alternativ
3 + 4i
3 - 4i
4 + 3i
4 - 3ihjälp


Skriv talet z = √10 (cos 18.43° + i sin 18.43°) på rektangulär form.

Välj alternativ
1 + 3i
3 + 1i
1 - 3i
3 - 1ihjälp


Skriv talet z = √13 (cos 146.3° + i sin 146.3°) på rektangulär form.

Välj alternativ
-2 + 3i
-3 + 2i
-3 - 2i
2 - 3ihjälp


Skriv talet √20 (cos 63.43° + i sin 63.43°) på rektangulär form.

Välj alternativ
2 + 4i
3 + 3i
4 + 2i
5 + 1ihjälp


Beräkna 3 (cos 30° + i sin 30°) · 4 (cos 30° + i sin 30°)

Välj alternativ
7 (cos 30° + i sin 30°)
7 (cos 60° + i sin 60°)
12 (cos 30° + i sin 30°)
12 (cos 60° + i sin 60°)hjälp


Beräkna z² då z = 3 (cos 60° + i sin 60°)

Välj alternativ
6 (cos 60° + i sin 60°)
9 (cos 60° + i sin 60°)
6 (cos 120° + i sin 120°)
9 (cos 120° + i sin 120°)hjälp


bilder/talet3+4i.GIF
Beräkna (3 + 4i) · ( 4 + 3i).

Välj alternativ
25 (cos 88° + i sin 88°)
25 (cos 90° + i sin 90°)
25 (cos 120° + i sin 120°)
25 (cos 0° + i sin 0°)hjälp


Beräkna (3 + 4i) · (3 - 4i).

Välj alternativ
25 ( cos -90° + i sin -90°)
25 ( cos 0° + i sin 0°)
25 ( cos 45° + i sin 45°)
25 ( cos 90° + i sin 90°)hjälp


Beräkna √5 (cos 60° + i sin 60°) · √5 (cos 60° - i sin 60°)

Välj alternativ
5
5i
-5
-5ihjälp


Beräkna 2 (cos 30° + i sin 30°) · 3 (cos 45° + i sin 45°)

Välj alternativ
5 (cos 75° + i sin 75°)
6 (cos 75° + i sin 75°)
13 (cos 75° + i sin 75°)
36 (cos 75° + i sin 75°)hjälp


Beräkna

6(cos45°+isin45°)
3(cos30°+isin30°)

Välj alternativ
2 (cos 75° + i sin 75°)
2 (cos 45° + i sin 45°)
2 (cos 15° + i sin 15°)
2 (cos 15° - i sin 15°)hjälp


Beräkna

12(cos45°+isin45°)
4(cos15°-isin15°)

Välj alternativ
3 (cos 15° + i sin 15°)
3 (cos 30° + i sin 30°)
3 (cos 45° + i sin 45°)
3 (cos 60° + i sin 60°)hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se