Övningar i Sannolikhet

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


film
Ett mynt kastas.
Hur stor är sannolikheten att det blir klave? (svara med decimaltal)

sannoliketen är


hjälp


En tärning kastas 1 gång.
Hur stor blir sannolikheten att det blir en 5:a? (svara med bråktal)

Sannolikheten blir


hjälp


Hur stor är sannolikheten att den 31 juli ett visst år är på en måndag? (svar med bråktal)

sannolikheten blir


hjälp


bilder/sjukulor.JPG
Hur stor är sannolikheten att man tar en röd kula om man tar en kula ur burken på måfå. (svar med bråktal)

Sannolikheten är


hjälp


bilder/sjukulor.JPG
Hur stor är sannolikheten att man tar en grön eller blå kula ur burken? (svar med bråktal)

Sannolikheten blir


hjälp


bilder/sjukulor.JPG

filmfilm

En burk innehåller 7 kulor av olika färg (se bild). Först tar man en kula och sedan utan att lägga tillbaka kulan tar man en kula till.
a) Hur stor är sannolikheten att man får 2 röda kulor?
b) Hur stor är sannolikheten att man får 1 blå och en röd kula?
(svara i bråkform)

svar a)

svar b)


hjälp


bilder/tarning.JPG
En symmetrisk tärning kastas 100 gånger.
Hur många gånger kan man räkna med att tärningen visade en 4:a? (svar med heltal)

Antalet är
gånger

hjälp


En tärning kastas 1000 gånger.
Hur många gånger bör tärningen visa en 6:a eller en 5:a? (svara med heltal)

Antalet är
gånger

hjälp


film
Två tärningar kastas.
Hur stor är sannolikheten att en av tärningarna visar en 4:a?
(svara med bråktal, förkorta så långt som möjlligt)

Sannolikheten =


hjälp


Du kastar två tärningar.
Hur stor är sannolikheten att summan av prickarna blir större än 9?
(svara i bråkform. förkorta så långt som möjligt)

Sannolikheten =


hjälp


bilder/tärningar.JPG
Du är med i ett lekprogram på TV och kan vinna 1000 kronor på ett tärningsspel.
Spelet går till så här, programledaren kastar två tärningar som du inte ser. Du ska sedan gissa hur många prickar som tärningarna visar tillsammans.
Om du gissar rätt vinner du 1000 kronor.
Hur många prickar ska du gissa på för att ha så stor sannolikhet som möjligt att vinna?
( NP 2005)

Gissa på
prickar

hjälp


Det svenska damlandslaget i fotboll gjorde succé i oktober 2003 genom att ta silver i VM. Av truppens 20 spelare kom 6 från Umeå IK, lika många från Malmö FF och övriga från fyra andra klubbar. Vid ett tillfälle under VM skulle två spelare slumpmässigt plockas ut till ett dopingtest.
a) Hur stor var sannolikheten att den första spelaren som skulle dopingtestas kom från Umeå IK? (svara med 2 värdesiffror)
b) Hur stor var sannolikheten att båda spelarna som skulle dopingtestas kom från Umeå IK? (svara med 2 värdesiffror)
(NP 2005)

svar a)

svar b)


hjälp


På en gata i en mindre stad finns 2 trafikljus som är oberoende av varandra. Det ena ljuset visar grönt 40% av tiden och det andra 45% av tiden.
Hur stor är sannolikheten att en trafikant får stanna vid
a) båda trafikljusen.
b) vid minst ett av trafikljusen.(svara med 2 värdesiffror)

svar a)

svar b)


hjälp


Åsa ska baka en sockerkaka och tar två ägg från en kartong med sex ägg. Vad hon inte vet är att hennes son har varit busig och bytt ut två av äggen till kokta ägg.
a) Vad är sannolikheten att det första ägget som Åsa tar är okokt? ( svara med bråktal, förkorta så långt som möjlligt)
b) Vad är sannolikheten att de båda äggen som Åsa tar är okokta? (svara med 2 decimaler)
(NP 2002)

svar a)

svar b)


hjälp


bilder/tarningar.JPG
Per ger sina klasskamrater en chans att vinna pengar.
”Spela mitt spel! Satsa en krona och kasta sedan två sexsidiga tärningar. Högst tre prickar sammanlagt ger tio kronor tillbaka."
a) Vad är sannolikheten att få högst tre prickar när man kastar två tärningar? (svara med bråktal. Förkorta så långt som möjligt)
b) Vem tjänar på spelet, klasskamraterna eller Per?

svar a)

svar b)


hjälp


bilder/gata.JPG
Ulla åker bil till skolan varje morgon. På vägen dit passerar hon två trafikljus som hon tycker alltid visar rött.
Det första trafikljuset visar rött ljus i 68 sekunder och någonting annat än rött ljus i 34 sekunder.
Det andra trafikljuset visar rött ljus i 78 sekunder och någonting annat än rött ljus i 32 sekunder. Trafikljusen slår om helt oberoende av varandra.
a) Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus vid det första trafikljuset? (svara med 2 decimaler)
b) Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus vid båda trafikljusen? (svara med 2 decimaler)
(NP 1998)

svar a)

svar b)


hjälp


film
Vid kast med två tärningar är sannolikheten att summan av prickarna blir 5 är 4/36 = 1/9.
Hur stor är sannolikheten att summan av prickarna inte blir 5?
(svara i bråkform)

Sannolikheten =


hjälp


En lerduveskytt skjuter två skott mot lerduvor. Sannolikheten att träffa är för skytten 85%.
Hur stor är sannolikheten att skytten inte träffar med båda skotten?
(Svara med 2 decimaler)

Sannolikheten =


hjälp


Beräkna sannolikheten för händelsen 'produkten av tärningarnas prickar är högst 7' vid kast med 2 tärningar.
(svar med hela procent)

Sannolikheten =
%

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se