Test på Sannolikhet

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

I TESTET får du bara en chans att svara på varje fråga. Du får reda på om svaret är rätt eller för stort eller för litet, men du kan inte svara på samma fråga igen.


En tärning kastas. Hur stor är sannolikheten att du får en sexa?
(svara med bråktal)

Sannolikheten är


hjälp


Två tärningar kastas. Vad blir sannolikheten att tärningarna visar lika?
(svara i bråkform)

P(lika) =


hjälp


I en urna finns röda kulor och blå kulor.
Hur stor är sannolikheten att man tar en röd kula om man tar en kula ur urnan utan att titta?
(avrunda till hela procent)

Sannolikheten =
%

hjälp


I en urna finns röda kulor, blå kulor och gula kulor.
Bestäm sannolikheten att en kula som tas på måfå ur urnan är gul eller röd.
(svar med hela procent)

Sannolikheten för röd eller gul kula är
%

hjälp


Hur stor är sannolikheten att den 28 januari är på en måndag?
svara med bråktal.

sannolikheten är


hjälp


En symmetrisk tärning kastas gånger.
Hur många sexor borde man få? (svara med heltal)

Antal sexor =
st

hjälp


En tärning kastas gånger.
Hur många femmor eller sexor bör man få?

antalet 5:or eller 6:or är
st

hjälp


Du kastar ett mynt och en tärning gånger.
Hur många gånger bör man få klave och 4:a?

Klave och 4:a får man
gånger

hjälp


Två tärningar kastas.
Hur stor är sannolikheten att få precis en 4:a vid ett kast med båda tärningarna?
(Svara i hela procent)

Sannolikheten är
%

hjälp


Du kastar 2 tärningar.
Hur stor är sannolikheten att summan av prickarna blir ?
(svara i procent)

Sannolikheten är
%

hjälp


bilder/gata.JPG
På en gata finns 2 trafikljus. De är oberoende av varandra och båda visar rött ljus 6% av tiden.
Hur stor är sannolikheten att båda visar rött samtidigt?
(svara med hela procent)

Sannolikheten är
%

hjälp


bilder/lerduveskott.JPG
En skytt skjuter lerduvor.
Sannolikheten för träff i första skottet är 8%
Om skytten missar blir han nervös och då blir sannolikheten för träff bara 7%.
Hur stor är sannolikheten för 1 träff på 2 skott?
(svara i hela procent)

Sannolikheten är
%

hjälp


I en befolkning är % av männen och % av kvinnorna färgblinda.
Hur stor är sannolikheten att en av föräldrarna till ett barn är färgblind?
(svara med hela procent)

Sannolikheten är
%

hjälp


En skytt skjuter lerduvor. Han skjuter 2 skott.
Sannolikheten för träff är 8%
Hur stor är sannolikheten för att skytten inte träffar med båda skotten
(svara i hela procent)

Sannolikheten =
%

hjälp


Två tärningar kastas.
Hur stor är sannolikheten att summan av prickarna är högst ?
(svara i hela procent)

Sannolikheten =
%

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se