Övningar på Talföljder

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


En geometrisk talföljd har första talet = 1 och kvoten = 3.
Bestäm talföljdens 4:e tal

4:e talet är


hjälp


I en geometrisk talföljd är 5:e talet = 16 och kvoten = 1/2
Vilket är talföljdens första tal?

Första talet =


hjälp


En geometrisk talföljd har a1 = 3 och a3 = 12
Bestäm den positiva kvoten k.

kvoten =


hjälp


8:e talet i en geometrisk talföljd är 16 och kvoten är 1/2.
Vilket är talföljdens första tal?

Första talet =


hjälp


Beräkna summan av de 10 första talen i den geometriska talföljden som ges av formeln
an = 2 · 1.05n-1
(svara med 3 värdesiffror)

Summan =


hjälp


Beräkna summan av den geometriska talföljden
2 + 2·1.5 + 2·1.52 + . . . + 2·1.510
(svara med 3 värdesiffror)

Summan =


hjälp


Bestäm summan av den geometriska talföljden
1 - 3 + 9 - .... + 729

Summan =


hjälp


Ett bankkonto ger 5% ränta. På detta konto sätts vid början av varje år in beloppet 1000 kr.
Hur stor är behållningen på kontot omedelbart efter den 10:e insättningen?
(svara i hela kronor)

Behållningen är
kr

hjälp


bilder/serie15.jpg
På ett bankkonto som ger 5% årsränta sätts i början av varje år under 10 på varandra följande år in 2000 kr.
Hur stor är behållningen på kontot precis 5 år efter den sista insättningen?
(Svara i hela kronor)

Behållningen =
kr

hjälp


bilder/nuvarde10.jpg
För att kunna ta ut 1000 kr varje år i 5 år med första uttaget om 10 år satte Kalle in ett belopp på ett bankkonto som ger 5% ränta.
Vilket belopp satte Kalle in?
(svara i hela kronor)

Beloppet =
kr

hjälp


bilder/nuvärde1.jpg
Karl lånade 100 000 kr på en bank vars låneränta var 5%. Lånet skall betalas tillbaka med 10 lika stora årliga återbetalningar, den första om 1 år.
Hur stor blir varje återbetalning?
(svara i hela kronor)

Återbetalningen =
kr

hjälp


bilder/senvarde.jpg
För att kunna göra en resa sparar Anna regelbundet. Hon vill kunna ta ut 100 000 kr om 5 år. Hon sätter i början av varje år in ett lika stort belopp på ett bankkonto som ger 3% ränta.
Hur mycket måste hon sätta in på kontot varje år för att ha 100 000 kr omedelbart efter den sista insättningen?
(svar i hela kronor)

Insättningen =
kr

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se