test på fysik B

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^. Skriv decimaltecken med punkt (.)
home

I TESTET får du bara en chans att svara på varje fråga. Svarar Du fel, får Du reda på rätta svaret. Du kan inte svara på samma fråga igen.


bilder/balk.GIF
En jämntjock planka ligger på två bockar. Plankans längd l = 1.5 m. Avståndet a = 1.0 m.
Hur stor del av tyngden bärs upp av den högra bocken?

Välj alternativ
1/2 av tyngden.
2/3 av tyngden.
3/4 av tyngden.
4/5 av tyngden.hjälp


Två planeter befinner sig på avståndet r ifrån varandra och påverkar varandra med gravitationskraften F.
Hur stor blir gravitaionskraften om avståndet mellan planeterna fördubblas?

Välj alternativ
Kraften blir 1/4 · F.
Kraften blir 1/2 · F.
Kraften blir 2 · F.
Kraften blir 4 · F.hjälp


Två laddade partiklar på avståndet r påverkar varandra med den elektriska kraften F.
Hur stor blir kraften om avståndet mellan partiklarna blir dubbelt så stort?

Välj alternativ
kraften blir 1/4 av F.
kraften blir 1/2 av F.
kraften blir 2 gånger F.
kraften blir 4 gånger F.hjälp


En kropp snurrar runt i en cirkulär bana med radien r och har hastigheten v.
Hur stor blir centripetalkraften om hastigheten i banan fördubblas?

Välj alternativ
Centripetalkraften blir 1/4 · F.
Centripetalkraften blir 1/2 · F.
Centripetalkraften blir 2 · F.
Centripetalkraften blir 4 · F.hjälp


En kropp snurrar runt i en cirkulär bana med radien r och periferihastigheten v.
Hur stor blir centripetalkraften på kroppen om radien fördubblas?

Välj alternativ
Centripetalkraften blir 1/4 · F.
Centripetalkraften blir 1/2 · F.
Centripetalkraften blir 2 · F.
Centripetalkraften blir 4 · F.hjälp


En kropp har hastigheten v och rörelseenergin E.
Hur stor blir kroppens rörelseenergi om hastigheten fördubblas?

Välj alternativ
Rörelseenergin blir 1/4 · E.
Rörelseenergin blir 1/2 · E.
Rörelseenergin blir 2 · E.
Rörelseenergin blir 4 · E.hjälp


Trycket i en vätska är p på djupet h.
Hur stor blir trycket i vätskan om djupet fördubblas?

Välj alternativ
Trycket blir 1/4 · p.
Trycket blir 1/2 · p.
Trycket blir 2 · p.
Trycket blir 4 · p.hjälp


En kropp med massan m och hastigheten v har rörelsemängden p.
Hur stor blir rörelsemängden om hastigheten fördubblas?

Välj alternativ
Rörelsemängden blir 1/4 · p.
Rörelsemängden blir 1/2 · p.
Rörelsemängden blir 2 · p.
Rörelsemängden blir 4 · p.hjälp


Genom en resistor med resistansen R flyter strömmen I. Spänningen över resistorn är U.
Hur stor blir spänningen över resistorn om strömmen fördubblas?

Välj alternativ
Spänningen blir 1/4 · U.
Spänningen blir 1/2 · U.
Spänningen blir 2 · U.
Spänningen blir 4 · U.hjälp


Genom en resistor R flyter strömmern I. Effekten P avges av resistorn.
Hur stor blir den avgivna effekten on strömmen fördubblas?

Välj alternativ
Effekten blir 1/4 · P.
Effekten blir 1/2 · P.
Effekten blir 2 · P.
Effekten blir 4 · P.hjälp


En plattkondensator har arean A och kapacitansen C.
Hur stor blir kondensatorns kapacitans om arean fördubblas?

Välj alternativ
Kapacitansen blir 1/4 · C.
Kapacitansen blir 1/2 · C.
Kapacitansen blir 2 · C.
Kapacitansen blir 4 · C.hjälp


En matematisk pendel har längden l och svängningstiden T.
Hur stor blir pendelns svängningstid om pendellängden fördubblas?

Välj alternativ
Svängningstiden blir 1/√4 · T.
Svängningstiden blir 1/√2 · T.
Svängningstiden blir √2 · T.
Svängningstiden blir √4 · T.hjälp


Våglängden för en fortskridande transversell våg är λ och frekvensen är f.
Hur stor blir frekvensen om våglängden fördubblas?

Välj alternativ
Frekvensen blir 1/4 · f.
Frekvensen blir 1/2 · f.
Frekvensen blir 2 · f.
Frekvensen blir 4 · f.hjälp


Svängningstiden är T för en harmonisk svängning med frekvensen f.
Hur stor blir svängningstiden om frekvensen fördubblas?

Välj alternativ
Svängningstiden blir 1/4 · T.
Svängningstiden blir 1/2 · T.
Svängningstiden blir 2 · T.
Svängningstiden blir 4 · T.hjälp


En laddning q rör sig med hastigheten v i ett magnetfält B. Kraften på laddningen är F.
Hur stor blir kraften på laddningen om hastigheten fördubblas?

Välj alternativ
Kraften blir 1/4 · F.
Kraften blir 1/2 · F.
Kraften blir 2 · F.
Kraften blir 4 · F.hjälp


Temperaturen hos en svartkroppsstrålande kropp är T. Den våglängd där maximal utstrålad energi är λ.
Hur stor blir λ om temperaturen fördubblas?

Välj alternativ
Våglängden blir 1/4 · λ.
Våglängden blir 1/2 · λ.
Våglängden blir 2 · λ.
Våglängden blir 4 · λ.hjälp


Genom en lång rak ledare flyter strömmen I. På avståndet a från ledaren är magnetfältet B.
Hur stort blir magnetfältet om strömmen fördubblas?

Välj alternativ
magnetfältets styrka är 1/4 · B.
magnetfältets styrka är 1/2 · B.
magnetfältets styrka är 2 · B.
magnetfältets styrka är 4 · B.hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:

Välj nytt avsnitt till höger
!
!!
©olleh.se 2012-05-12