Övningar på triangelsatserna

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/triangel60deg.GIF
En triangel ABC har sidan AB = 5 cm och sidan AC = 7 cm. Vinkeln A = 30°.
Bestäm triangelns area.
(Svara med hela cm².)

svar =
cm²

hjälp


bilder/triangel6-8.GIF
En triangel har sidorna a = 6 cm och b = 8 cm och vinkeln mellan sidorna a och b, vinkel C = 60°.
Bestäm triangelns area. (Svara med hela cm².)

Arean =
cm²

hjälp


bilder/triangel-likbent.GIF
En likbent triangel har de båda lika långa sidorna = 5 cm och basvinklarna = 50°.
Bestäm triangelns area. (Svara med 2 värdesiffror.)

Arean =
cm²

hjälp


bilder/triangel45deg.GIF
Figuren visar en triangel. Vinkel C = 45°, sida a = 12 cm och sida b = 15 cm.
Bestäm triangelns area. (Svara med 2 värdesiffror.)

Arean =
cm²

hjälp


bilder/triangel20grader.GIF
En rätvinklig triangel har den ena kateten AB = 14 cm och vinkeln A = 20°.
Bestäm triangelns area. (Svara med 2 värdesiffror.)

Area =
cm²

hjälp


bilder/triangel2x3x5x.GIF
En triangel är sådan att vinklarna förhåller sig som 2:3:5. Den kortaste sidan i triangeln är 12 cm.
a) Bestäm minsta vinkeln.
b) Bestäm triangelns area. (Svara med 2 värdesiffror.)

svar a) Minsta vinkeln =
grader
svar b) Arean =
cm²

hjälp


bilder/triangel25deg.GIF
I en triangel är basen BC = 15 cm. Vinkel A = 25°. Vinkel B = 80°.
Bestäm sidan AC.

AC =
cm

hjälp


bilder/triangel21grader.GIF
En triangel ABC har vinkel A = 45°, vinkel C = 21° och sidan AC = 24 cm.
a) Bestäm vinkel B.
b) Bestäm sidan AB. (Svara med 2 värdesiffror.)

svar a) B =
grader
svar b) AB =
cm

hjälp


bilder/triangel12-15-60deg.GIF
En triangel ABC har sidorna AC = 15 cm, BC = 12 cm och vinkel B = 60°
Bestäm vinkel A.

svar =
grader

hjälp


bilder/triangel12-15-30deg.GIF
En triangel ABC har sidorna AC = 12 cm, BC = 15 cm och vinkel B = 30°
Bestäm vinkel A. (Svara med hela grader.)

svar spetsiga vinkeln =
grader
svar trubbiga vinkeln =
grader

hjälp


En triangel ABC har sidorna AC = 12 cm, BC = 15 cm och vinkel B = 60°
Bestäm vinkel A.

vinkel A =


hjälp


bilder/triangel-cosin.GIF
Beräkna längden av sidan a.
(Svara med hela cm.)

svar A =
cm

hjälp


En triangel har sidorna a = 3 cm, b = 4 cm och c = 5 cm.
Bestäm vinkeln mellan de två kortare sidorna.

svar =
grader

hjälp


bilder/triangel-140deg.GIF
En triangel har två sidor 15 cm och 20 cm och mellanliggande vinkel är 140°.
Bestäm triangelns tredje sida.
(Svara med hela cm.)

svar =
cm

hjälp


bilder/triangel-cosin.GIF
En triangel har sida c = 20 cm och sida b = 12 cm. Vinkeln mellan sidorna är 112°.
Bestäm vinkel C.
(Svara med hela grader.)

svar =
grader

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se