Övningar på trigonometriska ekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Trigonometriska ekvationer


Lös ekvationen
sin(x) = 0.5

Flera svarsalternativ kan vara rätta.

Välj alternativ
x = 30° + n·360°
x = 60° + n·360°
x = 120° + n·360°
x = 150° + n·360°hjälp


Lös ekvationen
cos(x) = 0.5

Välj alternativ
x = -60° + n·360°
x = -30° + n·360°
x = 30° + n·360°
x = 60° + n·360°hjälp


Lös ekvationen
sin(2x) = 0.5

Välj alternativ
x = 15° + n·180°
x = 30° + n·180°
x = 75° + n·180°
x = 165° + n·180°hjälp


Lös ekvationen
2 sin(x) = 0.5

Välj alternativ
x = 14.5° + n·360°
x = 30° + n·360°
x = 165.5° + n·360°
x = 180° + n·360°hjälp


Lös ekvationen
3 sin(x) = 2
0° < x < 90°

Välj alternativ
x = 15°
x = 21°
x = 42°
x = 63°hjälp


Lös ekvationen
5 cos(x) = 4
0° < x < 90°

Välj alternativ
x = 8°
x = 16°
x = 37°
x = 73°hjälp


Lös ekvationen
4 cos(2x) - 3 = 0
0° < x < 90°

Välj alternativ
x = 20.7°
x = -20.7°
x = -41.4°
x = 41.4°hjälp


Lös ekvationen
5 cos(3x) + 4 = 0
-90° < x < 90°

Välj alternativ
x = -72.3°
x = -47.3°
x = 47.7°
x = 72.3°hjälp


Lös ekvationen
sin(3x+15°) = cos(60°)
0° < x < 90°

Välj alternativ
x = 5°
x = 15°
x = 45°
x = 135°hjälp


En ekvation har lösningarna
x = 30° + n·360°
x= 150° + n·360°

Vilken är ekvationen?

Välj alternativ
sin(x) = 0.5
cos(x) = 0.5
sin(x) = 1/√2
cos(x) = 1/√2hjälp


En ekvation har lösningarna
x = ±30° + n·180°
Vilken är ekvationen?

Välj alternativ
2 cos(x) = 1
2 cos(2x) = 1
2 sin(x) = 1
2 sin(2x) = 1hjälp


Lös ekvationen
2 sin(x)·cos(x) = 0.5

Välj alternativ
x = 15° + n·180°
x = 30° + n·180°
x = 60° + n·180°
x = 75° + n·180°hjälp


Lös ekvationen
2 sin(x)·(sin(2x) - 0.5) = 0

Välj alternativ
x = 0° + n·180°
x = 15° + n·180°
x = 60° + n·180°
x = 75° + n·180°hjälp


Lös ekvationen
cos(x)·cos(2x) = 0
0° < x ≤ 180°

Välj alternativ
x = 45°
x = 90°
x = 135°
x = 180°hjälp


Lös ekvationen cos-1( 1/(2x+1) ) = tan-1(3x) för x > 0

svar =


hjälp


Lös ekvationen sin-1( 1/(x+1) ) = 45°

(svara med 3 värdesiffror)

svar: x =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se